Омбудсманът препоръча на НС да потърси точна информация от БНБ за действията на квесторите в КТБ и да я предостави на обществото

Националният омбудсман препоръча на председателя на Народното събрание (НС) предприемане на действия за осигуряване на по-голяма прозрачност по отношение на специалния надзор, под който е поставена „Корпоративна търговска банка” АД (КТБ).

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд