Константин Пенчев настоява ГРАО да не създава пречки за вписване в българския регистър на населението на бащиното име на деца, родени в чужбина

Омбудсманът изпрати препоръка за извършване на проверка до министъра на регионалното развитие и благоустройството заради сигнали за затруднения при записване в българския регистър на населението с три имена (собствено, бащино и фамилно) на родените извън страната деца – български граждани.

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд