Константин Пенчев настоява за съобразен със закона размер на таксите за административни услуги на висшите училища

Националният омбудсман изпрати препоръка до министъра на образованието и науката във връзка с таксите за административни услуги във висшите училища.

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд