Омбудсманът пита МС и Националното сдружение на общините дали са изпълнили задължението си да изработят методика за определяне на размера на таксата за битови отпадъци

В писмо до министър-председателя и до изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) омбудсманът напомня, че според § 13а от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд