След намесата на омбудсмана в данъчната служба „Люлин” е осигурено адекватно обслужване на хора със специални потребности и на майки с детски колички

При проверка по жалба, изпратена до омбудсмана, експерти на институцията констатират, че за хора с увреждания и за майки с детски колички е непосилно да достигнат до третия и четвъртия етаж на сградата, в която се помещава данъчната служба в „Люлин”

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд