Омбудсманът публикува годишния доклад за дейността си като Национален превантивен механизъм

В рубриката „Национален превантивен механизъм” в страницата на омбудсмана в Интернет е публикуван Докладът на омбудсмана за дейността му през 2014 г. като Национален превантивен механизъм

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд

Годишни доклади