Омбудсманът и Столична община помагат за изграждането на енорийски център в двора на храма „Рождество Христово“

Омбудсманът Мая Манолова организира днес среща в институцията между заместник-кмета на Столична община по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ Тодор Чобанов и представители на църковното настоятелство на столичния храм „Рождество Христово“ в лицето на отец Димитър, учителката от неделното училище Велина Андонова, Стилян Койчев и общинския съветник Йордан Господинов.

виж повече >

ОДИТНИ ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ2016 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2016 г.

2015 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2015 г.

2014 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2014 г.

2013 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2013 г.

Одитен доклад на съответсвие при финансово управление на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2013 г.

Доклад за за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.