Омбудсманът Мая Манолова на дебата за Истанбулската конвенция: 1 млн. българки са жертви на домашно насилие

„Всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие, което означава, че има 1 млн. български жени - жертви на домашно насилие. Или ако обърнем фокуса, 1 млн. мъже, които са насилници у дома.“ Това каза омбудсманът Мая Манолова на общественото обсъждане в Аулата на СУ по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за пр

виж повече >

ОДИТНИ ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ2016 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2016 г.

2015 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2015 г.

2014 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2014 г.

2013 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2013 г.

Одитен доклад на съответсвие при финансово управление на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2013 г.

Доклад за за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.