Депутатите приеха закона на Омбудсмана, върнаха ранното пенсиониране на миньорите

Ден след като омбудсманът на Република България Мая Манолова не беше допусната в заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което трябваше да бъде представен законопроект за промяна на Кодекса за социално осигуряване /КСО/, днес депутатите от парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика го приеха с 19 гласа „за“ и двама „въздържал се“.

виж повече >

ОДИТНИ ДОКЛАДИ И СТАНОВИЩА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



2016 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2016 г.

2015 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2015 г.

2014 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2014 г.

2013 г.

Одитен доклад за извършен одит и заверка на годишен финансов отчет на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2013 г.

Одитен доклад на съответсвие при финансово управление на омбудсмана на Република България за периода 01.01-31.12.2013 г.

Доклад за за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.