Позиция на омбудсмана относно продажбата на ЧЕЗ

Като омбудсман и защитник на правата на българските граждани, обръщам специално внимание на действията на енергийните дружества в България, на които държавата е възложила извършването на услуги от обществен интерес. В този контекст следя и информацията за продажбата на ЧЕЗ.

виж повече >

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

 2015 г.                     2016 г.                2017 г.

Януари                       Януари                 Януари

Февруари                   Февруари             Февруари

Март                          Март                     Март

Април                        Април                   АприлМай                            Май                      Май

Юни                           Юни                      ЮниЮли                           Юли                      Юли

Август                        Август                   Август

Септември                  Септември             Септември

Октомври                    Октомври              ОктомвриНоември                      Ноември               Ноември

Декември                    Декември              Декември