Обудсманът откри горещ телефон за хората с увреждания

Омбудсманът Мая Манолова обяви гореща телефонна линия 0883 462 310 за всички хора с увреждания, които имат въпроси във връзка с реформите в социалната сфера, влезли в сила от началото на 2019 г.

виж повече >

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ

 2015 г.                     2016 г.                2017 г.              2018 г.

Януари                       Януари                 Януари                Януари

Февруари                   Февруари             Февруари            Февруари

Март                          Март                     Март                  Март

Април                        Април                   Април                Април

Май                            Май                      Май                    Май

Юни                           Юни                      Юни                   Юни

Юли                           Юли                      Юли                   Юли

Август                        Август                   Август                Август

Септември                  Септември             Септември         Септември

Октомври                    Октомври              Октомври           Октомври

Ноември                      Ноември               Ноември             Ноември

Декември                    Декември              Декември            Декември