Омбудсманът препоръча на МС спешно да разреши спор между МТСП и МЗ, засягащ правата на хора без роднини, изписвани от психиатричните болници

Националният омбудсман изпрати до министър-председателя предложение да инициира създаването на координационен механизъм с представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на здравеопазването (МЗ), за да бъде разрешен сериозен проблем, свързан с правата на граждани без роднини, изписвани от психиатричните болници.

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд