Константин Пенчев препоръча на АСП максимална прозрачност на проект за хора със специални потребности

В писмо до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) омбудсманът препоръча пълна прозрачност при реализирането на проекта „Нови възможности за грижа”.

виж повече >

Новини

Последни становища и искания до Конституционния съд