Мая Манолова и самотната майка Златина Хаджипанайотова поискаха в писма до 240 депутати всички деца-сираци да получават помощи

Омбудсманът Мая Манолова и адвокат Златина Хаджипанайотова, самотна майка на три деца, изпратиха писма на всички 240 народни представители с предложение за промяна в Закона за семейните помощи за деца, да отпадне подоходният критерий за получаване на персонална пенсия в случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Протокол за посредничество

Днес, 17.02.2007 г. в администрацията на район „Младост”- община Варна бе проведена среща на посредничество, организирана от омбудсмана на Република България, между представители на инициативния комитет на протестиращите граждани, представлявани от г-н Красимир Дръндарски и протоиерей Александър Петров, осъществяващи търговска дейност и представител на администрацията на община Варна господин Стойчо Бакалов- директор на дирекция „Обществен ред” и сигурност”- община Варна, ръководството на район „Младост”- община Варна- госпожа Йорданка Юнакова- кмет на района и госпожа Наташа Миливоева - секретар на район „Младост”.

Срещата се проведе с посредничеството на представителите на националния омбудсман- господин Метин Казак, заместник- омбудсман, и госпожица Нуртен Патраклъ- старши експерт в администрацията на националния омбудсман.

Страните поставиха своите виждания за решаването на възникналата конфликтна ситуация.

Г-жа Юнакова предложи на търговците да осъществяват дейността си на друго подходящо място, което предложение беше отхвърлено от г-н Дръндарски и от протоиерей Александър Петров. Искането на търговците е да осъществяват дейността си на територията на гробищния парк. Г-жа Юнакова пое ангажимента, да съдейства пред кмета на община Варна и председателя на Общинския съвет- гр. Варна, за разкриването на специална площадка в гробищния парк, където да бъдат разположени около десет търговски маси, при спазване на определени изисквания и условия от страна на търговците. До провеждането на тази процедура, търговците се задължиха да заплатят обезщетение за ползваното до момента търговско място, тъй като от месец октомври 2006 г-н Дръндарски, а останалите търговци- от месец януари 2007, извършват без разрешение търговия на открито с цветя.

Представителите на инициативния комитет приеха така направеното предложение от г-жа Юнакова и поеха ангажимента да изпълнят изискванията и условията на район „Младост”, както и да окажат необходимото съдействие за разрешаване на спора.


СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:


ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНЦИАТИВНИЯ      ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА

КОМИТЕТ НА ТЪРГОВЦИТЕ:     ВАРНА И РАЙОН "МЛАДОСТ":

1. протоиерей Александър Петров          1. Йорданка Юнакова

2. Красимир Дръндарски     2. Стойчо Бакалов

    ЗАМЕСТНИК-ОМБУДСМАН:

    Метин Казак