Омбудсман на Република България - Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между омбудсмана на Република България и Министерството на вътрешните работи

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

Споразумение за взаимодействие и сътрудничество между омбудсмана на Република България и Министерството на вътрешните работи

Убедени, че в своята дейност държавните и общинските органи трябва да зачитат не само върховенството на закона, но и върховенството на правата на човека, като фундаментални ценности на европейския правен ред;

Отчитайки необходимостта от утвърждаване на правото на всеки гражданин на добро управление и добра администрация като обществена норма и правила за поведение на администрацията и органите на властта в цялата тяхна йерархия;

Като изразяват своето принципно разбиране, че взаимодействието между омбудсмана, като застъпник за гражданските права и носител на независимия граждански контрол върху дейността на органите на властта и Министерството на вътрешните работи, като институция за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, има определящо значение за ефикасното гарантиране на правата и свободите на българските граждани,


Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев

и

Министърът на вътрешните работи Румен Петков,


Подписват днес, 16 април 2007 г., това Споразумение за взаимодействие и сътрудничество, с който изразяват обща воля за:

I. Съчетаване на усилията и съвместни действия за гарантиране на върховенството на закона и на върховенството на правата на човека при осъществяване на установените в закона основни задачи на МВР, и особено на дейностите, свързани с противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; защитата на правата и свободите на гражданите и опазването на техните живот, здраве и имущество, както и предоставянето на административни услуги от органите на МВР;

II. Сътрудничество и взаимодействие в следните по-основни конкретни направления:

- Обмен на информация, а при необходимост и съвместни действия, за преодоляване на случаи на лоша администрация и незачитане на правата на гражданите от страна на органите на МВР и от други органи на централната и местната власт, констатирани при проверки на омбудсмана.

- Изготвяне на съвместни предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с опазването на правата, живота, здравето и имуществото на гражданите.

- Обмен на информация и сътрудничество при разглеждане на сигнали, за злоупотреби и корупционни практики, които са отправени до омбудсмана.

Общото ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието между институцията на омбудсмана на Република България и МВР се осъществяват от омбудсмана и министъра на вътрешните работи.

Оперативното ръководство и организацията на сътрудничеството и взаимодействието се осъществяват от упълномощени от омбудсмана и от министъра на вътрешните работи длъжностни лица.