Омбудсманът Мая Манолова и „златните момичета“ от ансамбъла по художествена гимнастика ще дарят топла храна на бедни хора

На 17 декември 2018 г., понеделник, „златните момичета“ от националния ансамбъл по художествена гимнастика, заедно с омбудсмана Мая Манолова ще открият от 11.30 часа в двора на православен храм „Св. Св. Кирил и Методий“ /ул. „Георг Вашингтон“ № 47, на Женския пазар/ социална кухня „Не хаби – дари“.

виж повече >

Инициативи

[1] 2
Добави във Facebook

ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕЗАВИСИМ МОНИТОРИНГ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“



На 7 януари 2016 г. стартира проект „Укрепване на капацитета на омбудсмана на  Република България за независим мониторинг  и популяризиране  правата на  децата“  има за цел да насърчи, развие и укрепи двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия за споделяне знания, опит, добри практики и постигане на общи резултати в областта на защита правата на децата и техния най-добър интерес.


Проектът е финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 01-UF/07.01.2016 г., подписан между Фонда за  двустранни отношение на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и омбудсмана на Република България.


Партньори по проекта са УНИЦЕФ България и УНИЦЕФ Норвегия. Проектът ще бъде реализиран в рамките на 12 месеца.


 



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ



·      Преглед на дейността и основните приоритети в работата по отношение на правата на децата на омбудсмана на Република България и омбудсмана за децата на Кралство Норвегия;



·      Оценка на капацитета по отношение на способността на омбудсмана на Република България, за насърчаване и наблюдение на правата на детето;




·      Обучение на български експерти за наблюдение на правата на детето и тематични дискусии по основни области (защита, младежко правосъдие, образование, интервюиране на деца, докладване);




·      Обмяна на опит и добри практики чрез размяна на посещения на експерти от двете институции;  



·      Формулиране на конкретни препоръки за подобряване на капацитета и ефективността на омбудсмана на Република България.


 



Контакти:


 



ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


адрес: София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 22


уеб сайт: www.ombudsman.bg





Лице за контакти:


Любомир Крилчев – Ръководител на проекта




Тел.: +359 895 66 35 63+359 895 66 35 63


e-mail:
l.krilchev@ombudsman.bg