На среща с омбудсмана граждани от Кюстендил поискаха подкрепа срещу добива в мина „Злогош“ и запазване на природата в района

Омбудсманът Мая Манолова се срещна с граждани от региона на Кюстендил, които я сезираха заради множеството проекти за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми на територията, на която живеят, както и в района на Босилеград, Република Сърбия.

виж повече >

БНР (Хоризонт) - Преди всички / 2 юни 2008 г

Доколко цените на лекарствата и възможността ни да ги намираме бързо, когато ни потрябват, зависят от това кой е собственик на аптеките?Симеон Василев, член на Комисията по здравеопазване в Народното събрание
Водещ: По темата за собствеността на аптеките продължаваме с народния представител Симеон Василев. Здравейте.

Симеон Василев: Здравейте вие и вашите слушатели.

Водещ: За каквото и да си говорим, става въпрос за пари – като че ли това е основният извод, който можем да направим от току-що приключилия ми разговор с народния представител Лъчезар Иванов? Пари интереси - интересите на едрия бизнес стоят в основата на желанието да се промени етичния модел „един фармацевт – една аптека”. Така ли е и според вас?

Симеон Василев: Не бих казал, че е точно така, тъй като...В едно мога да бъда съгласен с д-р Иванов – за това, че може би това е един от законите, който в годините е променян най-често, най-много пъти и именно в тази точка, която в момента е обект на полемики и дискусия, която, разбира се, беше развита и в Комисията по здравеопазване на Народното събрание. Аз бих казал, че съм в час с това определено още от 1991 година и промяната, която дойде 1996 година, именно регламентираше собствеността на аптеките да бъде само и единствено на фармацевт. Да оставим и всички останали подробности около това, какво беше отстоянието от аптека до аптека, за това, че нямаш право да имаш повече от една аптека и т.н. Но това вече във времето получи развитие и сега отново е обект на дискусия, с която, разбира се, има опити и за спекулации.

Водещ: До каква степен, г-н Василев, според вас е логичен аргументът, който най-често се изтъква срещу либералния модел – че аптеката не е зеленчуков магазин, а вид здравно заведение и затова трябва да може да бъде разкривана само от фармацевти?

Симеон Василев: Аз веднага бих приложил един контрааргумент за това, че защо да не може един лекар да бъде собственик на аптека? Един ветеринарен лекар може да бъде само и единствено собственик на ветеринарна аптека, а на хуманна аптека може да бъде само фармацевт. Та нима лекарят не може да бъде собственик, след като той е човекът, който определя терапията и назначава дозите – ако говорим за конкретни аргументи. Но в случая пак бих казал, че става въпрос за интереси на определено съсловие, което се стреми да запази монопола върху продажбата на лекарства на дребно. И членът, който се променя в закона, да регламентира...

Водещ: Всъщност не си ли оказва, че едни корпоративни интереси се сблъскват с други корпоративни интереси...

Симеон Василев: Разбира се.

Водещ:...и в крайна сметка ще видим кой ще надделее, така ли?

Симеон Василев: Не е точно така, защото това е, бих казал, едната страна на въпроса. На здравна комисия омбудсманът на Република България г-н Гиньо Ганев започна от Конституцията на България, като се аргументира с нейните членове, което разбира се, е нарушаване правата на отделните граждани на републиката, тъй като в Конституцията е регламентирано, че всеки гражданин на Република България има право на стопанска дейност. И защо ние тук трябва да вменяваме определен тип забрана за останалите граждани, изключвайки ги от системата за продажба на медикаменти на дребно?

Водещ: Г-н Василев... Да?

Симеон Василев: В смисъл, тук говорим за собственост, а не говорим за конкретен регламент за това, кой има право да продава в тези аптеки. Което в закона ясно е указано, че това са само и единствено...

Водещ: Само магистър-фармацевт.

Симеон Василев:...магистър-фармацевти.

Водещ: Г-н Василев, хипотеза – следвайки чисто търговската си логика, бизнесменът има интерес в неговата аптека да се продават не най-добрите и най-ефикасните, а най-скъпите лекарства. Фармацевтът, който е нает на трудов договор там, може да бъде принуден да прави компромиси със знанията и със етиката си респективно?

Симеон Василев: Това абсолютно не отговаря на истината. Не говорим, че аптеката, освен че има търговски интерес, тя извършва и един вид социална и хуманна дейност – да лекува болните пациенти. И фармацевтът е в правото си да изпълнява всичко онова, което е предписано в рецептата, а не да го нарушава. Макар че има и подобна практика – да се нарушава онова, което е дадено като терапия с цел икономически интерес. Не го изключвам този момент, но това не може да бъде основният аргумент за това, че се дава по-високо качество, ако фармацевтът е собственик на аптеките. И в момента съществува негласен регламент - че има собственици на аптеки, които не са фармацевти. Знаете, формално фармацевти си продават дипломите, водят се формално собственици, а от друга страна има търговци, които извършват тази дейност без да са магистър-фармацевти. Така че...

Водещ: Съответните промени в закона ще внесат ли...

Симеон Василев:...презумпцията за нарушаване на добрата практика не бих казал, че е много съществена в случая.

Водещ: Промените в закона, които вие очаквате, ще внесат ли в крайна сметка яснота и прозрачност кой какво притежава – кой е собственик, за да премахнем тези съмнения, кой си продал дипломата и т.н.?

Симеон Василев: Разбира се, че ще внесат, защото регламентът ще бъде ясен по отношение на собствеността. И след като собственикът е инвестирал своите финансови средства в разкриването на аптека, той ще си носи съответните отговорности както пред закона, така и пред пациентите. И тук вече ще бъде въпрос на конкуренция – чия аптека е по-добра и коя аптека продава на по-ниски цени. Знаете, и сега съществува практика на много от аптеките да има табела „Социална аптека”, което аз не мога да кажа точно какво значи, но това е един вид реклама за привличане на пациенти, които да купуват от съответната аптека.

Водещ: А ако в една аптека се продават лекарства с изтекъл срок на годност или се допусне грешка при продажбата на медикаментите, кой ще носи юридическа отговорност – собственикът на аптеката или фармацевтът, който работи там?

Симеон Василев: Принципно отговорността се носи от управителя на аптеката, съответния магистър-фармацевт затова, че той не си е свършил добре работата. Защото това влиза в неговата длъжностна характеристика – да контролира вида на медикаментите и сроковете, в които те трябва да се продават и са годни.

Водещ: Готов ли сте на финала на нашия разговор да направите прогноза в този толкова често променян закон, какъв окончателен вариант да очакваме и кога?

Симеон Василев: Принципно мисля, че проектът, който е предложен от Министерски съвет, ще бъде подкрепен от мнозинството, за да отговори най-вече на точките от Конституцията – за това, че всеки един гражданин на републиката има право на стопанска дейност, без да се регламентира, разбира се, какъв е видът на стопанската дейност. И мисля, че от това качеството на работа в аптеките няма да стане по-лошо.

Водещ: Благодаря ви. Народният представител Симеон Василев, член на парламентарната здравна комисия в защита на либералния модел по отношение собствеността на аптеките.