Омбудсманът Мая Манолова изнесе лекция за борба с корупцията пред студенти от УНСС

„За мен е чест да бъда един от първите лектори в Антикорупционната академия. Днешната дата е знакова – 10 декември е Международен ден за правата на човека, а вчера – 9 декември, бе Световен ден за борба с корупцията. Съвпадението на тези две дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между борбата и противодействието на корупцията и

виж повече >

в-к "Искра", Казанлък / 31 май 2008 г.


Гиньо Ганев става наш почетен съгражданинНаред с получилите вече публичност мотиви и основания за обявяването на г-н Гиньо Ганев за почетен гражданин на Казанлък - неговото лобиране за реализиране на изключително важните за развитието на града и региона ни стратегически проекти - газификацията и „Долината на тракийските владетели”, той има още един, не по-малко важен и значим за формирането и развитието на гражданското общество в града ни принос.

През есента на 1993-та - времето на най-яростното синьо-червено противопоставяне, сякаш съзнателно инспирирано, за да приложи принципа „разделяй и владей”, група ентусиасти от града ни, обединени около гражданското сдружение „Постуниверситет за ново гражданско общество”, организирахме откритата публична дискусия „Многото лица на истината или новото гражданско общество - от властта на догмите и канона към ценностите на плурализма и либерализма”. Нашите амбиции тогава бяха да придадем национално измерение на тази изключително важна и актуална за момента с темата си инициатива като привлечем за участие видни български общественици и интелектуалци. Бяхме убедени и не сбъркахме, като за Водещ на дискусията поканихме известния тогава като „Човекът-парламент” Гиньо Ганев, председател на ВНС. Оценил високо значимостта на форума, той без никакво колебание не само се отзова на поканата ни, но и оказа неоценима помощ при цялостната организация и реализация на инициативата, включително и с участието си е проведената по този въпрос пресконференция пред националните медии в Софияпрес.

Въпросният публичен дебат се състоя на 27 -28 ноември 1993 год. в сградата на читалище „Искра”. В него освен г-н Ганев участие взеха и големият български историк проф. Николай Генчев, тогава ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”, министърът на образованието доц. Марко Тодоров заедно с екип от министерството си начело със заместник-министъра доц. Жулиета Савова, ст.н.сътр. Румян Георгиев - зам.-председател на Световния икономически форум и председател на бюджетната комисия във ВНС, проф. Драгомир Драганов - зам.-председател на Атлантическия клуб, с почти цялото му ръководство, Еленко Божков - депутат във ВНС и главен секретар на Комитета по енергетика и известния български учен-парапсихолог проф. Кубрат Томов. В дебатите взеха активно участие и представителите на Казанлък Ненко Георгиев като ръководител и спонсор на Постуниверситета, Пеньо Терзиев - изпълнителен директор на фондация „Чудомир”, Спас Мавров - секретар на Постуниверситета, Иван Иванов - ген. директор на фирма „Арсенал” по това време, кметът на града Бончо Сарафов и Магдалена Йовкова - нач. Отдел „Образование” в общината. По време на втория ден на форума се състоя и дебат на тема „Светът на духовните ценности и българското училище - нов подход и нови идеи”. Участниците в този дебат постигнаха консенсус около становището, че най-подходящият начин за въвеждането на българските деца в тази деликатна сфера е чрез въвеждането на предмета „Религии и митологии в развитието на човешките цивилизации” - теза, която и сега - петнадесет години по-късно се възприема като най-удачна от широката българска общественост. Може да се каже, че успехът на форума даде началния тласък и самочувствие на прохождащото гражданско общество в Казанлък и наложи впоследствие града ни като един от най-активните в страната центрове на граждански инициативи по най-важни и актуални за България обществено-политически събития и процеси.