Омбудсманът Мая Манолова изнесе лекция за борба с корупцията пред студенти от УНСС

„За мен е чест да бъда един от първите лектори в Антикорупционната академия. Днешната дата е знакова – 10 декември е Международен ден за правата на човека, а вчера – 9 декември, бе Световен ден за борба с корупцията. Съвпадението на тези две дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между борбата и противодействието на корупцията и

виж повече >

БНТ / 10 юли 2008 г.

Гиньо Ганев за проверките на фирми за топлинно счетоводство


Фирми за топлинно счетоводство искали от потребители такса от 2 лева за подаване на жалба срещу сметка за парно. Това съобщи омбудсманът Гиньо Ганев. Той коментира, че това притиворечи на всякакви законови и морални норми. Според него за поредна година изравнителните сметки за парно остават неразбираеми за потребителите и така те не могат сами да проверят това което плащат. В част от изравнителните сметки няма данни за инсталирана и проектна мощност, липсват и коефициентите за изчисляване на потребената топлоенергия.

Наскоро обществените защитници се натъкнали и на още една своебразна промоция от фирмите за дялово разпределение– чуждоезиково обучение чрез сметка за парно. Борислав Цеков – главен секретар на омбудсмана на Република България: „В изравнителните сметки... това е открита подигравка с потребителите, „Техем” ООД и „Директ” ООД наименованията на основни показатели, които определят сумата за отопление са представени забележете... на немски език”.

Институцията на омбудсмана се обяви и против всевъзможните такси за най-елементарни услуги от страна на топлинните счетоводители. Друга честа практика е да се искат по 2 лева на абонати без задължения, които подават жалби. Росица Тоткова – директор на Дирекция “Жалби и сигнали на граждани”: „Разполагаме с такива документи, които се дават на гражданите за това, че са заплатили тези пари”. Обществените защтиници не подминаха с критиките си към ДКЕВР. Според тях комисията не прилагала предвидената в закона за енергетиката възможност за доброволно решение на споровете на гражданите с топлофикационните дружества.