Омбудсманът Мая Манолова иска и гражданите с право да дават на съд цената на тока, водата и топлото

Омбудсманът Мая Манолова даде на Конституционния съд /КС/ текст от Закона за енергетиката, който не дава възможност на гражданите да обжалват в съда решенията на КЕВР за пределните цени за доставка на топло и електрическа енергия, природен газ и вода.

виж повече >

в-к „Монитор”/22 октомври 2008 г.

Контрол върху таксите на счетоводителите


Да се въведе механизъм, с който Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да контролира таксите на топлинните счетоводители. За това настоява омбудсманът, след като е анализирал сигналите на гражданите, свързани с парното. Само за последните няколко месеца техният брой е надхвърлил 1100.

Според директора на дирекция „Жалби и сигнали на граждани” Росица Тоткова не може топлинните счетоводители да искат 2 лева такса за издаване на копие от изравнителната сметка, при положение че ксерокопието на 1 страница струва 10 стотинки. Тоткова съобщи още, че най-много са оплакванията, свързани с неразбираемите сметки, както и с големите проценти, които са изчислени от фирмите за дялово разпределение за сградна инсталация. Анализът на омбудсмана е показал още, че е наложително независими експерти да направят оценка на методиката, по която се правят сметките за парно. Също така трябва да се направи анализ за възможностите да се премине от вертикални към хоризонтални щрангове, така че да могат да се монтират истински търговски уреди за измерване на мястото на сегашните разпределители. Друга належаща мярка според Росица Тоткова е да се въведат унифицирани уреди, така че да може да се прави реален избор на топлинни счетоводители. Както и да заработи механизмът за доброволно уреждане на споровете, който е заложен в Закона за енергетиката.