Депутатите приеха закона на омбудсмана и върнаха ранното пенсиониране за миньорите

Със 162 гласа „за“, 6 „въздържал се“ и нито един против депутатите приеха инициираните от омбудсмана Мая Манолова законодателни промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се връща старият ред за ранно пенсиониране на миньорите - при навършване на 45 години и 4 месеца.

виж повече >

БНР (Хоризонт) - Новини/17 ноември 2008 г.

Според Гиньо Ганев задължителното енергийни сертифициране на сградите, което е заложено в Закона за енергийната ефективност, влиза в противоречие с правото на собственост


Според омбудсмана Гиньо Ганев задължителното енергийно сертифициране на сградите, което е заложено в Закона за енергийната ефективност влиза в противоречие с правото на собственост. По този повод омбудсмана ще свика консултативния съвет по конституционни въпроси, за да се обсъди доколко новият закон е съобразен с Конституцията.

Според Борислав Цеков, секретар на омбудсмана, самото прокарване на текста, касаещ задължителното енергийно сертифициране, тихомълком в парламента, буди доста съмнения около постигането на крайните цели чрез прилагането му. Цеков поясни, че чрез този закон се отварят вратички за рекет от страна на фирмите, занимаващи се с издаването на подобни сертификати. По думите му, повечето стари жилищни блокове нямат такава изолация и дори някой собственик на апартамент да е санирал жилището си, при влизането на този текст в сила трудно ще може да продаде собствеността си при положение, че цялата сграда няма такъв сертификат.

Борислав Цеков: Защото се въвежда едно, в това число, финансово задължение, което в крайна сметка препятства едно от основните права на собствениците, правото да се разпореждат с имота. Без тези бележки за енергийна ефективност законът занапред не позволява да се продават жилищата или въобще недвижимите имоти. Това ограничение на конституционно гарантираното право на собственост, според мен се намесва по един доста сериозен начин, накърнявайки правата на собствениците.