Омбудсманът Мая Манолова изнесе лекция за борба с корупцията пред студенти от УНСС

„За мен е чест да бъда един от първите лектори в Антикорупционната академия. Днешната дата е знакова – 10 декември е Международен ден за правата на човека, а вчера – 9 декември, бе Световен ден за борба с корупцията. Съвпадението на тези две дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между борбата и противодействието на корупцията и

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

БНТ, "Денят започва"/17 ноември 2008 г.

Ние се опитваме да подпомагаме администрациите, за да подобрят качеството на работата си - разговор с Гиньо Ганев и Никифорос ДиамандуросВодещ: Сега към следващите ни гости. Много ми е приятно да кажа добре дошли на г-н Никифорос Диамандурос, европейският омбудсман, г-н Гиньо Ганев, нашият, българският, омбудсман. Гергана Лякова ще ни помага в превода. Добре дошли. Днес се събирате много омбудсмани и техни представители, над 40, в София на една конференция, която, доколкото виждам, се казва "Правата на човека - обетованата земя на закона, но и на справедливостта." Акцент ще бъде поставен на администрацията като форма на сблъсък между обикновения човек, потребител на нейните услуги, и администрацията като нещо, което е от другата страна обикновено, а не би трябвало.

Гиньо Ганев: Но така е.

Водещ: Но така е, казва Гиньо Ганев. Откъде да започнем? С какво ще е полезно това събиране освен за самите вас да се видите, с какво ще е полезно за хората?

Г. Ганев: Това е една тема, която се наложи от практиката, и не само в
България. Законът - да, неговите алинеи - да, но справедливостта като права на отделния човек понякога е отвъд алинеите на закона, и затова администрацията особено, сега когато тя е длъжна да прави добро управление и добра администрация, каквото е новото конституционно право на всеки
български гражданин - правото да иска добро управление, добра администрация, администрацията е длъжна. Вие казахте може би никак не случайно, че от другата страна е администрацията. Администрацията е един термин, който има един широк смисъл. Това е управлението в една държава. Цялата йерархия на администрацията всеки ден посяга или не посяга на правата на човека. Всеки контакт на гражданина с администрацията може да
породи въпроси и затова главното е омбудсманите, които имаме за основна мисия да браним правата на човека, даже когато са само застрашени, искат от администрацията едно друго поведение.

Водещ: Искаме да ни служи, ако може.

Г. Ганев: Е, така е, тя затова е и създадена.

Водещ: Да чуем г-н Диамандурос какво мисли по този въпрос дотолкова, доколкото в България се среща ... и не само в България, сигурно получавате жалби от цяла Европа, съвсем естествено, се сблъскваме с администрация, която препятства достъпа до собствените ни права. Така по-общо задавам въпроса, но имаме конкретни примери в България, с които се занимаваше и
омбудсманът. Когато нашата администрация изработва закони, които превръщат хората в жертви, имам предвид етажна собственост, имам предвид. . .

Г. Ганев: "Топлофикация".

Водещ:. . . "Топлофикация", имам предвид сметки за ток, който се плаща предварително, преди да си го консумирал, това се санкционира, но никой не го спазва.

Никифорос Диамадурос:(превод)Много сте прав, винаги има проблеми при отношенията между администрацията и хората, проблеми както на национално, така и на европейско равнище. Естествено трябва да приветстваме това,
което прави г-н Ганев, и ние сме му много задължени за това, че организира тази конференция, за да обсъдим отношенията между публичната администрация и гражданите. Най-важното нещо от това, което прави, е, че се съсредоточава не само върху закона, но и върху справедливостта, защото справедливостта е изключително важно качество, благодарение на което гражданите могат да се
ползват от правата си с помощта на омбудсмана, с помощта на добрата администрация. Бих искал да кажа, че хартата с фундаменталните права на ЕС признава правото на добра администрация като основно такова право. Когато влезе в сила Лисабонският договор, тази харта ще стане задължителна за
държавите членки на ЕС при прилагането на общностното право. Това със сигурност ще укрепи правата на гражданите както на европейско, така и на национално равнище.

Водещ: Нека да кажем какъв избор имат хората, когато в собствената им страна се получава така, че никой, да речем, не обръща внимание на казаното от техния омбудсман. Имам предвид конкретни сюжети, български. Сигурно не ги знаете в детайли, но имахме пример, да речем, с. .. вече казах сметки за електричество. Администрацията на електроразпределителното дружество изисква да се платят на три месеца, но не това, което е консумирано, а
това, което някой подозира, че ще бъде консумирано.

Г. Ганев: Една прогнозна сума.

Водещ: Имаше реакция за тази прогнозна сума от Меглена Кунева, еврокомисар в защита на потребителите. Имаше реакция на Държавната комисия за водно и енергийно регулиране при нас. Е, и? Нищо не се случи до момента. Ние сме в изчакване да започнем да получаваме сметки само за това, което сме консумирали, веднъж месечно, като ток. Какво да правим?

Н. Диамандурос: Добре съм запознат с този проблем, защото български граждани се обърнаха към европейския омбудсман по този проблем. Естествено това не е проблем, на който аз мога да нося отговорност на европейско равнище, но знам, че и Европейската комисия беше сезирана с този проблем. Наясно съм също така и с проблемите на българските граждани. Ето защо тясно сътрудничим с г-н Ганев, така че той да може да решава проблемите на равнище България, а аз мога да решавам проблемите на европейско равнище.

Водещ: За какво най-много се обръщат гражданите към европейския омбудсман и в частност българските граждани? Знам, че сме напред в класацията по оплакващи се пред вас. На пето място бяхме по подадени жалби, така ли е?

Н. Диамандурос: Много добре сте уведомен. Така е, действително България
отскоро е в ЕС, но вече се нарежда пета или шеста. Да, въз основа на населението, не като абсолютна бройка. От 1998 г. до 2008 г. са се получили 236 жалби.

Водещ: Най-много за какво?

Н. Диамандурос: Деветдесет процента от тези жалби не влизат в моите
правомощия, защото е трябвало да бъдат отправени към г-н Ганев. Това са жалби относно реституцията, правосъдието, корупцията, затворите и основните права. През 2007 г. получихме 91 жалби от български граждани, а до 10 ноември т.г. сме получили 66.
Водещ: Какво да прави българският омбудсман в ситуации, в които се реагира, както имам една поговорка за кервана и за кучетата, в смисъл, че ситуацията продължава да е същата въпреки недоволството, когато не се обръща внимание на г-н Ганев и понякога с насмешка гледат към неговата институция, която би трябвало да има повече може би правомощия, освен да алармира медиите, което той прави.

Г. Ганев: Не, няма нужда от повече правомощия според мен.. .

Водещ: Така ли?

Г. Ганев:. .. защото една привилегия на омбудсмана е, че той няма
административна власт, но има морална власт, силно обществено влияние, стига да го има. Аз смятам, че. .. например напоследък тези протести, които залюляха страната буквално, на фермерите, на т.нар. млечно животновъдство. След много анализи и срещи, след кръгли маси направихме едно много обосновано становище, което ще послужи на Министерството на земеделието, даже направи една своя стратегия, която парламентът да приеме. Всичко това се приема много добре и искам да кажа добра дума за ръководството на Народното събрание, защото всички предложения, които правим от името на общественото мнение след много солидна обосновка, те се приемат от ръководството на парламента, дават се на парламентарните комисии и предложенията се разглеждат както всички останали с необходимата тежест.

Водещ: Последният случай, по който работите и сте сезирани. Какъв е, за какво е последният случай, в който граждани се жалват при вас за нещо значимо?

Г. Ганев: Голямото, което предстои, е недоволството от законопроекта за етажната собственост, защото този законопроект прави хората, които живеят в един общ блок или в една жилищна кооперация, много неравностойни. Досега, когато имате един апартамент, макар малък, имате един глас и изведнъж се предлага тези, които имат по-голяма собственост, да кажем мезонет, да имат повече гласове, отколкото другият, малкият собственик.

Водещ: В Европа. . .

Г. Ганев: Това е недопустимо, това е крайно несправедливо и проверките, които правим, и предложенията, които внасяме, включително в парламента, надявам се да спрат този малко екстравагантен . ..

Водещ: Да чуем как е в други държави, може би във вашата родина?
По-голяма квадратура - по-голямо право на глас ли е?

Г. Ганев: Това не е търговско дружество.

Водещ: Като акции.

Н. Диамандурос: Много големи различия има в различните страни. В много малко страни има такива кооперативни сдружения, където хората гласуват. В моята страна обикновено всяко едно жилище има един глас.

Водещ: Без значение от квадратурата?

Н. Диамандурос: Точно така, без значение. Но отново има различия в
различните страни. Но бих искал да кажа нещо във връзка с въпроса, който зададохте за правомощията на омбудсмана. Напълно съм съгласен с това, което той каза. Омбудсманът не се нуждае от повече правомощия.

Г. Ганев: Нито е нужно.

Н. Диамадурос: Аз на европейско равнище не се нуждая от по-широки правомощия. Най-важното нещо, което трябва да се подчертае, е, че омбудсманът не е съд и не би следвало да бъде съд. Ние сме много по-различни институции и се опитваме да подпомагаме администрациите, за да могат те да подобрят качеството на работата си. Съдилищата могат да налагат санкции, а ние се опитваме да помогнем.

Водещ: Благодаря ви много за гостуването. Пожелавам ви успешна конференция, която да помогне и на българската администрация да излезе от. . . тук чета - щом правата надхвърлят буквата на закона, къде е границата, отвъд която би се нагазило в тресавището на произвола?

Г. Ганев: Само една дума за финал. Тази конференция няма да бъде само
на омбудсмани, на делегации от много страни, но ще има представители на отговорни дейци на българската администрация и това е най-важно.

Водещ: Дано чуят това, което ще кажете.

Г. Ганев: Омбудсманът по принцип урежда конфликти между граждани и
администрация. Тази администрация, както викам и аз на висок глас винаги, трябва да бъде по-компетентна и по-човечна. То това е идеята.

Водещ: По-човечна. Благодаря ви. Това е добър финал за нашия разговор.

Н. Диамандурос: Благодаря.