Омбудсманът Мая Манолова изнесе лекция за борба с корупцията пред студенти от УНСС

„За мен е чест да бъда един от първите лектори в Антикорупционната академия. Днешната дата е знакова – 10 декември е Международен ден за правата на човека, а вчера – 9 декември, бе Световен ден за борба с корупцията. Съвпадението на тези две дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между борбата и противодействието на корупцията и

виж повече >

в. "Политика" / 18 март 2016г.

Частно правосъдие

Частните съдилища, които законът нарича арбитражни, никнат като гъби след дъжд и се чудят какви имуществени спорове да прилапат. Всевъзможни сдружения с нестопанска цел предлагат услугите си на страните, за да се съгласят арбитри да решат споровете им, вместо да се точат дълги съдебни дела. В съвременната практика притесненията идват не от този аспект търговци да уредят без мотаене възникнал проблем. Проблемът идва от включването на клаузи в договорите между фирми за бързи кредити и клиентите им, между доставчици на масова услуга и потребителите, с което страните се съгласяват използването на арбитраж при възникване на дълг. И който прочел, прочел. Като се подпише договорът, капанът щраква. Незнанието и невниманието не е оправдание. Така длъжници на фирми за кредити, на мобилни оператори и на топлофикационни дружества директно отиват на арбитражни съдилища и научават, че са осъдени, когато ги погнат съдебни изпълнители или събирачи на дългове. Законът не е дал много възможности за отказ на съда да издаде изпълнителен лист след арбитражно решение или да го отмени Софийският градски съд проверява не самото решение, а дали е връчено на длъжника и още някой друг технически параметър, и уважава „присъдата,,. В този момент тя влиза в сила, макар че може да се обжалва пред Върховния касационен съд. Той пък може да отмени арбитражното решение, ако оспорващата страна докаже, че е била недееспособна при сключване на арбитражното споразумение, ако не е била уведомена за арбитражното производство или ако поради независещи от страната причини не е могла да вземе участие в производството. Това е положението. Да не дава Господ да те дадат на частен съд бързо се режат глави и няма 3 инстанции. Омбудсманът Мая Манолова обяви, че започва проучване на събирачите на дългове и монополните дружества, както и на работата на създадените от тях арбитражни съдилища. Това обаче е глас в пустиня. Дано ехото все пак удари по някоя от перфектно действащите схеми и системи. Освен това са нужни и законодателни промени не е нормално арбитражът да бъде уреден само в Закона за международния търговски арбитраж, който е създаден най вече за търговски спорове, а не за гонитба на длъжници заради 15 лв. към мобилен оператор или 200 лв. към топлофикация. Липсата на ясни и строги критерии кой може да бъде арбитър също е проблем, който трябва да бъде решен. Всички гледат държавните съдии под лупа работата им, доходите им, поведението им, а в същото време частните им колеги минават между капките по всички параграфи, въпреки че техните решения са присъди на практика.