Заместник-омбудсманът Диана Ковачева: Всички престъпления от омраза трябва да бъдат криминализирани

„Всички престъпления от омраза трябва да бъдат криминализирани и ефективно разследвани и наказвани, а жертвите им - да получат освен морално удовлетворение и справедливост и обезщетение за вредите, които са претърпели.“ Това каза заместник-омбудсманът Диана Ковачева при откриване на международната конференция „Подобряване достъпа до правосъдие за ж

виж повече >

News.bg / 12 август 2009 г.

 Омбудсманът критикува лимитите за болничните направления
 
Омбудсманът Гиньо Ганев заяви, че лимитите за направления ограничават правото на пациентите за безплатна, достъпна и своевременна медицинска помощ. Ганев обсъди проблема с представители на лечебни заведения и на професионални и пациентски организации, съобщава БНР.
 
Според Гиньо Ганев, лимитите са опит заболяванията на пациентите да бъдат предвидени, а самото им протичане поставено в определени рамки, което само по себе си е невъзможно. За пример той даде издаването на направления от общопрактикуващите лекари, с каквито направления пациентите често не могат да се сдобият, тъй като в края на тримесечията на много места те са изчерпани. При това положение пациентът се оказва в особена ситуация. "Пациентът трябва да планира разболяването си и да го планира така, че да съвпадне с началото на новия отчетен период. В противен случай трябва да плаща", коментира Ганев.
 
Според омбудсмана, освен че ограничават конституционно гарантираните права на пациентите, лимитите намаляват и конкуренцията между здравните заведения. Това според него, води до влошаване на качеството на здравната услуга, което пък от своя страна отново рефлектира върху лекуващите се.
 
Пациентските и лекарските организации се обединяват в мнението си, че контрол върху направленията и болничната помощ трябва да има.
 
Предстои омбудсманът Гиньо Ганев да изработи Становище по проблема, след като бъдат направени допълнителни проучвания.