Омбудсманът Мая Манолова иска и гражданите с право да дават на съд цената на тока, водата и топлото

Омбудсманът Мая Манолова даде на Конституционния съд /КС/ текст от Закона за енергетиката, който не дава възможност на гражданите да обжалват в съда решенията на КЕВР за пределните цени за доставка на топло и електрическа енергия, природен газ и вода.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

в-к „Труд” / 13 август 2009 г.

 
Лимити зачеркват правата на пациента

Гиньо Ганев, омбудсман на Република България
 
Получих много оплаквания от граждани и пациентски организации, заради т.нар. лимити в медицинските дейности. Но необходими ли са те и на кого?
 
Гледната точка на омбудсмана е една-единствена - правото на пациента на достойна, качествена, своевременна и достъпна медицинска помощ без заплащане, при условия уредени в закона.
 
Въвеждането на лимити премахва конкуренцията между болниците, а това влошава качеството на лечение. От друга страна, е нарушена и равнопоставеността между пациентите - за едни има безплатна помощ, за други - не.
 
Лимитите първо се въведоха с подзаконови нормативни актове, но после - със закон. И защо? За да се избегне съдебният конрол!
 
Никой не е против това да се контролират разходите и да се пестят парите на данъкоплатците. Но не е ли по-добре в контролът върху тези разходи да участват и самите здравноосигурени лица? Тогава правата на пациентите ще бъдат по-добре защитени!