Омбудсманът Мая Манолова набира продукти за пенсионери в столична верига

В събота, 24 март 2018 г., омбудсманът Мая Манолова ще приканва столичани да купят и дарят хранителни продукти за възрастни хора, които няма да получат надбавка върху великденските си пенсии. Акцията на Манолова, наречена „Купи и сподели“ е част от Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, която се организира за трета

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

Insurance.bg / 22 август 2009 г.

Лимитите за направления, издавани от НЗОК, нарушават Конституцията
 
Омбудсманът изготви становище по въпросите на здравеопазването
 
Омбудсманът изготви становище за правата на човека и лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ у нас. Становището идва след получени сигнали от граждани, представители на лечебни заведения и пациентски организации за различни случаи в българското здравеопазване. Гиньо Ганев проведе поредица от работни срещи с представители на лечебни заведения, синдикати в здравеопазването, професионални и пациентски организации, държавни институции и експерти, съобщи пресцентърът на омбудсмана.
 
Направена е проверка за въздействието върху правата на пациентите на въведените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от общопрактикуващите лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и на максималните стойности на разходите на предоставените от лечебните заведения за болнична помощ медицински услуги. Тези ограничения лишават здравноосигурените пациенти от достъп до медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантирано им по силата на чл. 52 от Конституцията на Република България, констатира омбудсманът.
 
Становището акцентира върху пациентското право на качествена медицинска помощ, правото на свободен избор на изпълнител на медицинската помощ и равнопоставеност на пациентите при ползването на здравни услуги, както и проблеми в действащата нормативна уредба.
 
Мнението на българския омбудсман е адресирано до министъра на здравеопазването, директора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) и ще бъде изпратено и в Министерския съвет и Народното събрание, както и на заинтересованите граждански организации.