Мая Манолова и самотната майка Златина Хаджипанайотова поискаха в писма до 240 депутати всички деца-сираци да получават помощи

Омбудсманът Мая Манолова и адвокат Златина Хаджипанайотова, самотна майка на три деца, изпратиха писма на всички 240 народни представители с предложение за промяна в Закона за семейните помощи за деца, да отпадне подоходният критерий за получаване на персонална пенсия в случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия.

виж повече >

Омбудсманът в медиите

Добави във Facebook

Insurance.bg / 22 август 2009 г.

Лимитите за направления, издавани от НЗОК, нарушават Конституцията
 
Омбудсманът изготви становище по въпросите на здравеопазването
 
Омбудсманът изготви становище за правата на човека и лимитите върху дейността на лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ у нас. Становището идва след получени сигнали от граждани, представители на лечебни заведения и пациентски организации за различни случаи в българското здравеопазване. Гиньо Ганев проведе поредица от работни срещи с представители на лечебни заведения, синдикати в здравеопазването, професионални и пациентски организации, държавни институции и експерти, съобщи пресцентърът на омбудсмана.
 
Направена е проверка за въздействието върху правата на пациентите на въведените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ограничения на издаването на направления за консултации и изследвания от общопрактикуващите лекари и лекарите-специалисти в извънболничната помощ, както и на максималните стойности на разходите на предоставените от лечебните заведения за болнична помощ медицински услуги. Тези ограничения лишават здравноосигурените пациенти от достъп до медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване, гарантирано им по силата на чл. 52 от Конституцията на Република България, констатира омбудсманът.
 
Становището акцентира върху пациентското право на качествена медицинска помощ, правото на свободен избор на изпълнител на медицинската помощ и равнопоставеност на пациентите при ползването на здравни услуги, както и проблеми в действащата нормативна уредба.
 
Мнението на българския омбудсман е адресирано до министъра на здравеопазването, директора на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) и ще бъде изпратено и в Министерския съвет и Народното събрание, както и на заинтересованите граждански организации.