След втора среща при омбудсмана - АПИ ще постави мантинела на опасния път край Своге

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) поема ангажимент да постави мантинела на злополучния завой на пътя край Своге, на който на 25 август т.г. загинаха и пострадаха десетки хора. Това стана ясно днес, на втората среща организирана от омбудсмана Мая Манолова в институцията с представители на министерствата на регионалното развитие и благоустройствот

виж повече >

Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика на откритост и прозрачност - интернет сайтът на община Бургас

Добра практика на откритост и прозрачност - интернет сайтът на община Бургас
Новият сайт на Община Бургас - http://www.obstina-bourgas.org/ - стартира от средата на 2008 г. При разработването му са спазени изискванията на Наредба за електронните административни услуги, Приета с ПМС № 107 от 19.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г.

Основна цел на сайта на община Бургас е, чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс, да:

•    Предоставя публична информация за резултатите от нейната дейност;

•    Предоставя връзка към административните услуги (включително и електронни), извършвани от община Бургас;

•    Осъществява достъп до определени информационни ресурси;

•    Дава възможност на потребителя да изразява мнението си или да отправя сигнали и запитвания в удобен за него вид;

•    Осъществява връзка с други институции от държавната администрация.

Очакваните резултати са свързани със създаване на условия за прозрачност в работата на община Бургас като институция и проследяване на динамиката на мнението на гражданите на община Бургас.

В процеса на изработването на сайта община Бургас предоставя на фирмата-изпълнител на проекта своите виждания за съдържанието на сайта, определя зоните на публичен достъп и на тези с потребителско име и парола, както и правата на всеки потребител, който ще поставя информация на сайта, номенклатура на показателите за първично изграждане на менютата и подменютата.

Сайтът е насочен преди всичко към гражданите и гостите на града, които искат да получат актуална информация за събитията в него. Полезни информационни услуги са: административната карта – все още единствената динамична карта в сайтовете на българските общини; информацията за временната организация на движението в текстов вид и с възможност за показване на карта; проекти на предстоящи за изграждане обекти; космически мониторинг на околната среда, осъществяван от Института за космически изследвания към БАН; мониторинг на качеството на атмосферния въздух с информация, актуализирана на всеки час.

Специално за гостите на общината е разработен и сайт на Туристическия информационен център с полезна информация, много снимки от съвременния Бургас, видеоархиви, програми за културните събития. В допълнение, на сайта на общината 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата се излъчват на живо кадри от центъра на града чрез монтираната на сградата на общината видео камера.

За подобряване на процесите по административно обслужване на гражданите е предоставена възможност за он-лайн справки за проверка на финансовите им задължения към общината и за състоянието на заведените от тях документи в деловодството. В раздела „Административни услуги” са описани всички административни услуги по направления с информация за срока и цената за извършване, както и за необходимите за заявяването й документи. За някои от услугите се предоставят и он-лайн образци за попълваните формуляри. Работи се за осигуряване на възможност за он-лайн регистрация на заявления за услуги.

Гражданите са важен коректив в работата на администрацията и тяхното мнение е от изключително значение за насочване на дейността й в определена посока и непрекъснато подобряване качеството на административните услуги. Ето защо важно място в сайта е отредено на анкетите. Постоянни са анкетите за качеството на обслужването и за проблемите с шума. На определен период от време се публикуват он-лайн анкети за проучване на общественото мнение по въпроси като „Какво искате да се случи в Община Бургас?” и „Какво бихте желали да има в новата паркова територия в Морската градина?”. По този начин са идентифицирани важни проблеми, тъй като 32 % от гласувалите желаят по-добри пътища, а по 22 % искат да стане по-чисто и да се увеличат чуждестранните инвестиции. В новата част на Морската градина 24 % искат да видят балнеоложки център, предлагащ терапия с лечебна кал и луга, а 20 % -повече атракциони.

В раздел „Административни актове” се публикуват не само действащите нормативни документи, но и проектонаредбите на общината, които могат да бъдат разгледани и дискутирани от всички граждани. Всеки гражданин може да изпрати и своето мнение и предложение за промяна на текстовете, преди те да бъдат окончателно приети от общинския съвет.

Стилът на открито и прозрачно управление в Община Бургас е подчертан и чрез публикуваните на сайта: регистър на общинските имоти и местата за реклама в града, както в текстов вид, така и с възможност за показване върху картата, с което Бургас е все още първият и единствен град в България, който използва атрактивната уеб-базирана ГИС-технология; отчета на кмета; проектите за бюджет и отчетите за изпълнението му; ежедневно публикуваните обяви и съобщения; разделите с информация за обществени поръчки и концесии. В духа на достъпното и открито управление е и разделът от сайта, посветен на омбудсмана.

Успехът на един сайт на структура от централната и местната администрация зависи не толкова от дизайна, колкото от осигуряването с актуална информация. Тук голяма роля имат от една страна отличното взаимодействие на служителите от дирекция „ИОТ” с фирмата-изпълнител, така и създадената вътрешна организация в Община Бургас. За оптимизиране на процеса по актуализация на сайта, в дирекция „ИОТ” е разработена инструкция за поставяне на данните. Със заповед на кмета са определени длъжностните лица, които публикуват информация, а също така и разделите, до които имат достъп. По този начин са дефинирани отговорностите към публикуването на информация за всяка една специфична дейност, извършвана от администрацията. Навременното и точно публикуването на новини за актуални събития, както и превода им на английски език се дължи на добрата организация, създадена в дирекция „Култура, маркетинг и реклама”.

Резултатите от работата на екипа са налице: за второто полугодие на 2008 г. броят на посещенията нараства над 5 пъти. Прогнозата за 2009 г. е броят на посетителите на сайта да бъде около 2 милиона.