Омбудсман на Република България - Добра практика на гарантиране на законността на действията на местната власт - подобряване на технологията за провеждане на търгове за продажба на общински терени в oбщина Габрово

Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика на гарантиране на законността на действията на местната власт - подобряване на технологията за провеждане на търгове за продажба на общински терени в oбщина Габрово

Нови елементи в процедурата.•    Предоставяне на проектодоговор;

•    Разработване и предоставяне на оптимална тръжна документация след проучване на терените, включваща обследване на инфраструктура, пътникопотоци, транспорт, отдалеченост от центъра на града, градоустройствени показатели;

•    Провеждане на предтръжна среща с потенциалните инвеститори.

Цели на предтръжната среща.

•    Предаване на широка гласност и прозрачност на предстоящите търгове;

•    Получаване на обратна информация от инвеститорите;

•    Намиране на най- добрия инвеститор;

•    Обединява усилията на oобщината, бизнеса, НПО и обществеността.

Осигуряване на гласност за провеждане на предтръжната среща.

•    Публикации в местните медии, обявление в общинския информационен център, покани до Общински съвет, Габровската търговско-промишлена палата, Индустриалната стопанска асоциация, Сдружение Габрово - 21, бизнесмени и предприемачи в града;

•    Участници в предтръжната среща са: екипът, изготвил тръжната документация, главният архитект, главният юрист, общински съветници, представители на Габровската търговско-промишлена палата, Индустриалната стопанска асоциация, НПО, потенциални инвеститори.