Омбудсман на Република България - Добра практика за прилагане на принципа за устойчивост и дългосрочна ориентация - проект „Девет стъпки за общо бъдеще” - Сдружение „Болкан Асист” в партньорство с общините Летница, Ловеч и Севлиево

Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика за прилагане на принципа за устойчивост и дългосрочна ориентация - проект „Девет стъпки за общо бъдеще” - Сдружение „Болкан Асист” в партньорство с общините Летница, Ловеч и Севлиево

Добра практика за прилагане на принципа за устойчивост и дългосрочна ориентация - проект „Девет стъпки за общо бъдеще” - Сдружение „Болкан Асист” в партньорство с общините Летница, Ловеч и Севлиево
Сдружение „Болкан Асист” в партньорство с общините Летница, Ловеч и Севлиево реализира проекта „ Девет стъпки за общо бъдеще – девет села и три общини за развитието на Деветашкото плато”, включващ селата Къкрина, Брестово, Тепава, Деветаки, Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово, Крамолин и Агатово.

В рамките на този проект са проведени два семинара, посветени на ресурсите на Платото и възможностите за развитие. По време на тези семинари участниците, представители на деветте села, дават предложения и идеи за съвместни проекти, които да помогнат за общото развитие на района. През месец юли се организира лятно училище за децата от трите общини, което дава възможност на 13 ученици да се запознаят с всяко едно от селата и да открият местата, които привличат интереса на младите хора.

За да бъдат обобщени всички дадени идеи и да се начертаят насоки за развитие на Деветашкото плато, в Ловеч се провежда „Конференция на бъдещето” с участието на над 100 представители на деветте села и на трите общини – Летница, Ловеч и Севлиево. Участниците – земеделци, пенсионери, младежи, представители на читалищата и бизнеса в региона, кметове и кметски наместници, неправителствени организации заедно анализират възможностите на Деветашкото плато и набелязват съвместни проекти за общо развитие. Разработена е и програма за устойчиво развитие на Деветашкото плато. Кметовете на общините декларират своята подкрепа и уверяват хората от селата, че ще подпомогнат реализацията на проектите.

Идеите включват разработването на междуобщински проект за достъп до 5 от пещерите в Деветашкото плато, създаването на 3 туристически маршрута между селата, организирането на междуселски събор „Девет песни от извора”, на летни училища и лагери, както и множество проекти за опазване и преодоляване на следите от горските пожари. Създава се Сдружение „Деветашко плато”, което да работи за по-нататъшното устойчиво развитие на региона. В него членуват жители на деветте села и трите общини.

Конференцията на бъдещето е оригинален подход за планиране с участие на гражданите, който се прилага в страните с развита демокрация. В продължение на два дни участниците, групирани по различни начини, анализират успехите и неуспехите на миналото, тенденциите в настоящето и възможностите за бъдещето. Идеите за проекти се представят, след като групите затворят очи и „помечтаят”. Подходът мобилизира положителното и творческо мислене и дава много добри резултати в планирането на развитието на определена общност или район.