Добри практики

1 2 [3]
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа Отзивчивост: Дигитален град - Партене, Франция

Проектът „дигитален град” е реализиран в област Parthenay, Франция. Неговата основна цел е да се разработи общинска електронна мрежа и да се насърчат всички местни жители да използват нови информационни и комуникационни технологии. За да постигне тази цел, местната управа създава „вътре-градска мрежа”, в която общината безплатно „хоства” всички сайтове и страници, създадени от местните жители. До този момент повече от 300 човека са създали над 20 000 страници, които са качени в мрежата.

Характеристики на „градската мрежа”:

Темите в мрежата покриват всички аспекти на обществения живот, включително градско планиране, кадастър, социални услуги, икономика и образование.

Основните функции на мрежата са:

1. Да разпространява административна информация за общината сред широката общественост. Например:

•    Карта на общинските услуги;

•    Информация за бюджета;

•    Резултати от тръжни процедури;

•    Информация за административни процедури;

•    Информация за местните обичаи;

•    Информация от децентрализирани държавни агенции и местни фирми.

2. Да предоставя някои on-line услуги , например

•    Бизнес-услуги. Гражданите могат да си свалят от мрежата определен брой документи, свързани с публичните регистри, например свидетелство за граждански брак или смъртен акт. Молбите се обработват в рамките на 48 часа. В момента се разработват и друг тип модули, например разрешение за строителство.

Инициативи на местната общност за постигане на по-широк и по-лесен достъп до информационни и комуникационни технологии:

•    Разработване на дигитални области, безплатни обществени форуми, където общински служители обучават гражданите да използват новите информационни и комуникационни технологии;

•    Свободен достъп до интернет за всеки гражданин;

•    Инициатива “1000 компютъра”, чиято цел е да подпомогне гражданите да си закупят компютър на ниска цена.

Основната цел на стратегията за “дигиталния град” е подобряване на общинските услуги чрез широко разпространение на информация и разработване и регистриране на широк спектър от on-line услуги. В допълнение към това са предприети стъпки за улесняване на достъпа на колкото се може повече хора до новия инструмент. Целта е всеки гражданин да получи достъп. Проектът безспорно подпомага модернизирането на услугите за граждани. Новите технологии повишават прозрачността на административните операции, насърчават креативността и въвеждането на нови услуги, като по този начин стимулират и активно гражданско участие.