Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципа Устойчивост и дългосрочна ориентация: Насърчаване на „зелената” индустрия в провинциална Естония. Енергиен парк Rxuge за възобновяеми енергийни източници - Община Rxuge, Естония

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа Устойчивост и дългосрочна ориентация: Насърчаване на „зелената” индустрия в провинциална Естония. Енергиен парк Rxuge за възобновяеми енергийни източници - Община Rxuge, Естония

Цели на програмата

Притесненията относно промените в климата и цените на енергията превръщат възобновяемата енергия и енергийната ефективност в много привлекателни за индустрията. Предприемачите, обаче, много често не са наясно какви технологии са налични в техния регион, къде да намерят подходящото оборудване и как да го използват. Енергийният парк Rxuge цели да преодолее проблема с липсата на информация, създавайки център, където се предлагат изчерпателни съвети и консултации относно спестяването на енергия и се представят доказани решения със слънчева, хидро- и био- енергия. Енергийният парк е център, където енергийни експерти могат да разработват интегрирани модели за доставка на енергия, като в същото време предоставят и компетентна информация и обучение. В допълнение, паркът привлича хиляди посетители от областта, което създава условия за развитието на местната икономика.

Партньорите

Проектът за енергийния парк е ръководен от Община Rxuge, разположена в Южна Естония. Основни партньори са Туристическата асоциация на Малениа (Латвия, регион Aluksne), Естонската камара за енергийно развитие и Туристическата асоциация Vхrumaa. По програма ФАР са отпуснати средства за провеждане на семинари, за издаването на ръководство за хидроелектричество, оборудване и слънчевоенергийни системи в размер на 48 000 евро. Местните жители, общо 2365 души, също са важни участници в програмата. Ангажирани по проекта са също и мрежата от различни институции и заинтересовани страни, които фасилитират процеса на трансфер на знания и опит за използването на технологиите за възстановима енергия.

Как работи проектът

Енергийният парк Rxuge е реализиран в две фази. Първата фаза включва планирането и развитието на зоната. Създаден е център за демонстрации, който предлага информация, обучителни курсове и семинари за енергийна ефективност, опазване на околната среда и устойчиво развитие. Втората фаза включва реалното монтиране на различни системи за възобновяема енергия. Системите включват водни турбини и помпи, биоенергийни решения, колектори на слънчева енергия и отоплителни помпи, всички те използвани за генерирането на зелено електричество и топлина. Слънчево-термалната система е поставена на покрива на сградата на училището в Rxuge и е свързана в отоплителни помпи, създавайки единна отоплителна система, оборудвана с електромери. Те са свързани с компютър в училището, така че учениците и всеки, който е заинтересован, може да следи енергопроизводството на табло. В допълнение, по проекта е създадена и база данни относно енергийни източници, технологични решения и инфраструктура.

Резултатите

Тъй като проектът е пилотен, директното влияние на био-, слънчевите и хидроенергийни системи в парка е ограничено. Ползите са основно в дългосрочен план. Създадени са 7 постоянни работни места. Посредством посетителите в парка се стимулира и развитието на местната икономика. Паркът спомага за поддържането и на историческата местност, до която е изграден, която иначе би претърпяла упадък. Насърчава се устойчивото енергийно развитие в Южна Естония. Професионалните и инженерни обучителни курсове в парка насърчават „озеленяването” на бизнеса и индустрията. Нови идеи и възможности са предоставени на местните средни и малки предприятия и фермери. Широк кръг от местни жители, включително и учители, биват окуражавани да посещават семинарите и курсове за генерирането и консервацията на възобновяема енергия. Комбинирайки рекреационни съоръжения с енергийно обучение сред привлекателна околна среда, паркът бива посещаван от 40 000 души всяка година. Всички те си тръгват с повече знания и ентусиазъм да въведат енергийната ефективност и да използват възобновяема енергия в своите домове и работни места.