Омбудсман на Република България - Добра практика за устойчиво финансово управление - координационен екип за търсене на допълнителни финансови ресурси

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика за устойчиво финансово управление - координационен екип за търсене на допълнителни финансови ресурси

Администрацията на град Едмонд (68 000 жители), Оклахома, САЩ, формира координационен екип, който да подпомага нейните усилия в търсенето на релевантни програми за финансиране. Екипът се управлява от ръководител, отговорен за идентифицирането на подходящи програми за кандидатстване. Останалите 27 членове на екипа са представители на всичките сфери, в които функционира градската администрация. Те постоянно усъвършенстват уменията си за писане на проекти, участвайки в обучителни инициативи и членувайки в различни мрежи, посветени на управлението на проекти. Когато ръководителят на екипа идентифицира подходяща програма за кандидатстване, представителят в екипа от съответната сфера разписва проектното предложение с помощта и на останалите свои колеги. Целият екип се събира веднъж годишно, като членовете му поддържат постоянен контакт чрез електронната поща. Благодарение на работата на координационния екип администрацията на град Едмонд е спечелила допълнителни финансови ресурси в размер на над 10 милиона долара.