Омбудсман на Република България - Добра практика по стабилно финансово управление - удобен начин за плащане на сметки

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика по стабилно финансово управление - удобен начин за плащане на сметки

Около 70% от австралийците поне веднъж седмично си купуват вестници, списания и лотарийни билети от някой от работещите за целта павилиони. Жителите на град Кеси, провинция Виктория, Австралия, вече могат да плащат на будките и своите местни данъци, такси и комунални сметки, като например данък сгради, сметки за ток, газ, телефон, вода, талони за паркиране, такси за домашни любимци и др. Продавачите по павилионите са инструктирани как да управляват дневните приходи от тези сметки, така че да ги разделят от останалия оборот. Информацията за съответно плащане веднага се изпраща до националната мрежа за събиране на плащанията, откъдето това плащане може да бъде видяно от всеки служител от централната или местна администрация, използвайки специален идентификационен код. Тази система намалява разходите на местната администрация за събиране на местни данъци и такси, повишава събираемостта на последните и най-важното – превръща се в най-удобния начин за плащане на сметки на местните жители.