Омбудсман на Република България - Добра практика по стабилно финансово управление - местна наредба намалява сумата на неизплатените задължения

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика по стабилно финансово управление - местна наредба намалява сумата на неизплатените задължения

Местна наредба, приета от общинската администрация на Еванстън, Илинойс, САЩ, спомага да се увеличи събираемостта на задълженията от граждани и фирми към общината. Наредбата регламентира отказа от издаване или подновяване на лиценз, разрешително и др. документи на лица, които не са се издължили на общината. Преди издаването на документ от горепосочените, общинските администратори проследяват в системата „Ти дължиш” дали кандидатстващото лице има неизплатени задължения и, ако са констатирани такива, процедурата по издаване на съответния документ стартира след покриване на задълженията. Преди приемането на наредбата общинската администрация отчита 23% събираемост на задължения. Две години след приемането на наредбата събираемостта се повишава до 51%.