Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципите Ефикасност и ефективност и Откритост и прозрачност - виртуална приемна в интернет на общински съветник от Перник <br />

Добри практики

1 [2] 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципите Ефикасност и ефективност и Откритост и прозрачност - виртуална приемна в интернет на общински съветник от Перник

Добра практика по прилагане на принципите Ефикасност и ефективност и Откритост и прозрачност - виртуална приемна в интернет на общински съветник от Перник
Общинският съветник от Перник Галина Асенова отвори своя виртуална приемна в Интернет. В нея съветничката отговаря на въпроси на перничани, както и на питания на свои колеги. Целта е да се повиши ефективността и ефикасността на работата на общинския съветник и да се повиши активността и ангажираността на гражданите по въпросите, свързани с град Перник.

Освен виртуалната приемна, на сайта се публикува и информация за:

•    Дневния ред на предстоящи заседания, в момента в който бъде раздаден на съветниците;

•    Всички питания към кмета, общинската администрация и общинския съвет и техните отговори

•    Обсъжданията по време на сесиите - фактологията на заседанието, а не личната позиция, за да се запази максимално правото на всеки четящ да направи собствения си извод;

•    Дейността на групата съветници по плановете за предстоящата година;

•    Нормативната уредба на местното самоуправление, както в страната ни, така и в европейски мащаб;

•    Основните електронни източници на информация в Перник.

Сайтът е: www.savetnik-pernik.com.