Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принципа Отзивчивост - Център за административно обслужване на гражданите в Плевен<br />

Добри практики

[1] 2 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принципа Отзивчивост - Център за административно обслужване на гражданите в Плевен

На интернет страницата на общината по атрактивен начин е описана дейността на центъра и какво точно могат да очакват гражданите:

•    Еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички потребители;

•    Конфиденциалност при разглеждане на Вашите документи;

•    Уважение и отзивчиво отношение към всеки потребител;

•    Професионално поведение и отговори на въпросите на клиентите точно и ясно, в кръга на компетентността на общинските служители;

•    Вникване в проблема на всеки посетител и предлагане на най-оптималното решение;

•    Спазване на нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно извършване на услугата;

•    Разширяване на начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;

•    Добронамерена и делова обстановка;

•    Активно търсене на обратна връзка в оценка за административното обслужване и нейното публично оповестяване;

•    Ангажираност на ръководството на Община Плевен за подобряване на административното обслужване.

Общината се ангажира да вземе под внимание всички предложения за допълнение или изменение в предоставяната информация, както и тези свързани с подобряване на административното обслужване, които гражданите са отбелязали чрез:

•    Книгата за мнения и предложения от гражданите;

•    Он-лайн формата за мнения и предложения в интернет страницата на Община Плевен;

•    Писмен сигнал, подаден в кутиите във фоайето на общината или в Център за административно обслужване;

•    Анкетната карта, предоставена в Центъра за административно обслужване;

•    Изпратено писмо по факс