Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принцип Ефикасност и ефективност -Ефективно предлагане на общински обекти за приватизация, Община Силистра<br />

Добри практики

[1] 2 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принцип Ефикасност и ефективност -Ефективно предлагане на общински обекти за приватизация, Община Силистра

С цел предлагане за приватизация, община Силистра използва услугите на професионален фотограф за заснемането на 44 общински обекта в 90 на сто от селищата в Силистренската община. Снимките дават информация не само за външния облик на сградите, но и за вътрешното им състояние. Всеки обект е представен с няколко фотоса и с пълно описание: населено място, отдалеченост от Силистра, транспортна достъпност, тип имот, местоположение, застроена площ, етаж, вид строителство, година на строителство, инфраструктура, площ на терена, конструкция, разпределение, дограма, подобрения и допълнителна информация. Това са сгради, които не се ползват и нямат наематели и са годни за развиване на стопанска дейност. Могат да бъдат привлекателни за потенциални клиенти и отново да са полезни за местното население. Преобладават бивши училища, детски градини, обслужващи и търговски сгради.

След като е разпечатан първият екземпляр на каталога и е изнесена информация в медиите, се отбелязва интерес към продукта. Това налага изработването на още 4 екземпляра. Сега каталозите са изложени на достъпни за интересуващите се граждани места в общинската администрация: Центъра за информация и услуги на гражданите, кабинета на Главния секретар на общината, при началника на отдела по общинска собственост и в приемната на общинския съвет. На видно място в кметствата са поставени информационни табла с обектите за съответното селище. Информацията и снимките на обектите са публикувани в интернет страницата на Силистренската община www.silistra.bg. Изработени са презентационни дискове, които ще допълнят маркетинговия пакет на община Силистра. Периодично се изнася информация в медиите за заявен инвеститорски интерес или при проследяване на тръжни процедури и приватизационни сделки. Мотото на каталога е: Предложението е наше, решението - ваше! Каталогът подлежи на периодично актуализиране.

Резултатът е:

•    повишен интерес към общинските имоти; два обекта вече са намерили своите стопани; постъпили са предложения за инвестиции от още четирима потенциални клиенти;

•    повишено е доверието към местната власт заради прозрачността в процеса на предлагане и последващите процедури до сключване на приватизационната сделка;

•    обсъждане на възможностите част от средствата след продажбите да бъдат предоставяни на селата, за да се увеличат възможностите за тяхното развитие.

•    Влизане в контакт с нови фирми за представяне на каталога пред обществеността, респ. пред по-голям брой потенциални клиенти.