Омбудсман на Република България - Добра практика по прилагане на принцип Компетентност и капацитет - конкурс по професионализъм и етично поведение, Община Струмяни<br />

Добри практики

[1] 2 3
Добави във Facebook

Добра практика по прилагане на принцип Компетентност и капацитет - конкурс по професионализъм и етично поведение, Община Струмяни

В община Струмяни са въведени няколко конкретни мерки за професионализъм и етично поведение. За всички служители е въведено задължително работно облекло. От няколко години всеки от служителите в общината участва в конкурс по професионализъм и етично поведение. Избран е формат, подобен на мини избори, в които кметът и политическият му кабинет излъчват най-добрия служител. Предвидени са месечната и годишна премия за победителя. Изготвена е избирателна бюлетина и урна и се насрочва ден за гласуване. Вотът се провежда от 8 до 17 часа. Избирателната активност е около 80 %. Гласуването не е по задължение, но има интерес към него. Няколко пъти е сменяна системата за гласуване, докато се намери най-добрият и обективен вариант. Първоначално се започва с пропорционални листи – гласувало се за няколко имена, посочени от кметския екип. След това се преминало към мажоритарен вот. За кратко са се допитвали и до гражданите като потребители на административни услуги, но това гласуване отпаднало, поради липсата на обективност на оценката, тъй като гражданите по принцип контактуват само с няколко общински служители (всички услуги се предоставят чрез Центъра за информация и обслужване на гражданите) и имат представа само за тяхната работа. От 2007 г. най-добрият служител се определя на 3 месеца.

Община Струмяни предоставя и 60 % от услугите за гражданите, за които държавата има ангажимент, чрез участието си в е-Област Благоевград. Предоставят се услугите, които се търсят от НАП и съда – например приема се заявка за удостоверение за актуално състояние; прави се регистрация на трудовите договори, за да се спестят разходите за бизнеса (спестяват се разходите за път на работодателите до Сандански или Благоевград).