Резултати от оценката на прилагането на принципите на добро управление в конкретни общини

[1] 2
Добави във Facebook

Резултати от оценката на прилагането на Принцип 5 "Върховенство на закона" в общините Бяла (област Русе), Стралджа и Тунджа

В таблицата са посочени констатациите на обществено-експертните групи в общините Бяла (област Русе), Стралджа и Тунджа, които приложиха пилотно Методиката през юли, 2009 година.

Стойност от 0 точки означава, че съответната практика не се прилага. Максималната стойност е 3 точки за всеки въпрос.

Подробности относно остойностяването на отговорите по отделните въпроси и за доказателствата, които са изследвани, могат да бъдат прочетени в рубриката "Методика за оценка на доброто управление в общината" на този сайт.