Омбудсман на Република България - Резултати от оценката на прилагането на Принцип 8 "Иновации и отвореност за промени" в общините Кърджали, Смолян, Белене, Свищов и Горна Оряховица

Резултати от оценката на прилагането на принципите на добро управление в конкретни общини

[1] 2
Добави във Facebook

Резултати от оценката на прилагането на Принцип 8 "Иновации и отвореност за промени" в общините Кърджали, Смолян, Белене, Свищов и Горна Оряховица

В таблицата са посочени констатациите на обществено-експертните групи в общините Кърджали, Смолян, Белене, Свищов и Горна Оряховица, които приложиха пилотно Методиката през юли, 2009 година.

Стойност от 0 точки означава, че съответната практика не се прилага. Стойности от 1 до 3 отразяват различни степени на прилагане на съответната практика. Максималната стойност е 3 точки за всеки въпрос.

Подробности относно остойностяването на отговорите по отделните въпроси и за доказателствата, които са изследвани, могат да бъдат прочетени в рубриката "Методика за оценка на доброто управление в общината" на този сайт.