Инициативи, свързани с доброто управление

1 2 [3]
Добави във Facebook

Омбудсмани от над 20 европейски страни идват на двудневно посещение в България за конференция, посветена на доброто управление

Омбудсмани от над 20 европейски страни идват на двудневно посещение в България за конференция, посветена на доброто управление

Подробностите около конференцията бяха представени от омбудсмана Гиньо Ганев, Борислав Цеков и Здравка Кръстева на среща с медиите в хотел "Шератон"

13 септември 2007 г.    По инициатива на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев на 17 и 18 септември в София ще се състои международна конференция на омбудсманите в Европа на тема „Омбудсманът, законността и доброто управление”. В най-големият подобен форум в източна Европа ще вземат участие омбудсманът на Европейския съюз Никифорос Диамандурос и обществени защитници от над двадесет европейски страни, сред които Австрия, Белгия, Гърция, Швеция, Норвегия, Дания, Франция, Испания, Холандия, Кипър, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Румъния, Литва, Естония, Португалия и др.

    Една от целите на конференцията е да бъде обсъдено с висши представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт в България правото на добро управление като основно право на всеки гражданин и задължение на всяка държава то да бъде гарантирано. На конференцията ще бъдат дискутирани общественото и правното съдържание на понятието „добро управление”, както и начините, по които то трябва да бъде наложено от страна на отговорните държавни институции.

    Конференцията ще бъде открита официално в 9,30 часа на 17 септември 2007 г. , като встъпителни поздравителни речи ще изнесат омбудсманът на Република България Гиньо Ганев, гръцкият омбудсман и съорганизатор на събитието Йоргос Каминис, председателят на 40–тото Народно събрание Георги Пирински и министърът на външните работи Ивайло Калфин.

    Двудневният международен форум предвижда провеждането на три дискусионни панела. „Принципите на законността и на доброто управление: нормативната рамка” е темата на първата дискусионна сесия, в която ще вземат участие парламентарният омбудсман на Норвегия, омбудсманът на ЕС, българският омбудсман и немският национален обществен защитник. Европейският омбудсман Никифорос Диамандурос ще изнесе лекция за принципите на доброто управление в препоръките на институцията, която представлява. Гиньо Ганев ще постави акцент върху ролята на омбудсмана за налагането на добро управление, а немският му колега ще разкрие ролята на омбудсмана при разрешаването на конфликти. Предвижда се след изложенията на тримата омбудсмани в дискусията да се включат и представители на българската законодателна, изпълнителна и съдебна власт, официално поканени на събитието.

    Темата на втория дискусионен панел на 17 септември е „Насърчаване на добрата администрация” и в него ще бъдат дискутирани основните принципи, които предполага доброто управление, както и начинът, по който те са били популяризирани и наложени от омбудсмана на Република Франция. Омбудсманът на Австрия ще говори за контрола на омбудсмана върху частния сектор и дружествата, предоставящи обществени услуги. В дискусията ще вземат участие също гръцкият омбудсман и омбудсманът на Република Кипър.

    Третият панел, който ще се проведе от 9:30 ч. на 18 септември, предвижда дискусия между всички участници в конференцията за назоваване на добрите практики, обмен на опит и разкриване на характерни за отделните страни случаи, в които омбудсманът е констатирал лоша администрация от страна на държавна институция и се е намесил за нейното преодоляване.

    Провеждането на подобно събитие е от изключително значение за успешното взаимодействие между омбудсманските институции на европейския континент. Конференцията предполага обмен на опит и практики, което ще допринесе за оптимизиране функциите на омбудсмана като институция, която успешно защитава правата на гражданите и упражнява контрол върху действията на държавните институции и техните администрации.