Омбудсман на Република България - Омбудсманът ще представи препоръките си към общинските и държавните органи на управление за осъществяването на реална децентрализация на властта

Инициативи, свързани с доброто управление

1 2 [3]
Добави във Facebook

Омбудсманът ще представи препоръките си към общинските и държавните органи на управление за осъществяването на реална децентрализация на властта23 септември 2007 г.

    В сряда, 26 септември 2007 г., от 13:00 ч. в националния пресклуб на БТА под надслов „Общината – управление на отговорността към хората” омбудсманът ще представи изготвения от институцията документ „„Правата на гражданите, местната власт и доброто управление. Препоръки на омбудсмана към общините”. Препоръките са изготвени в изпълнение на конституционно и обществено възложената функция на омбудсмана да се застъпва за правата на гражданите и да упражнява граждански контрол върху органите на управление.

    Омбудсманът определя като фундамент на своите политики принципите на доброто управление и свързаното с тях право на всеки гражданин на добро управление и добра администрация. Една от най-важните стъпки, за да се утвърди това ново гражданско право като обществена норма, е осъществяването на реална децентрализация на властта - процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за тяхното упражняване от по-високо (централно) към по-ниски (местни) равнища на публичното управление, за да бъдат предоставяни по-ефективни и по-ефикасни обществени услуги, съответстващи на потребностите и възможностите на гражданите. Това означава решенията да се вземат най-близко до местните общности и хората да бъдат овластени да участват във вземането, изпълнението и оценката на решения по въпроси от местно значение.

    В изготвения от омбудсмана документ се съдържат конкретни препоръки и изисквания, които са адресирани преди всичко към общините, но също така и към централните власти, към политическите партии и гражданското общество. Целта е да се систематизират и очертаят онези институционални, нормативни и практически мерки, изисквания и критерии, които са в основата на разбирането за добро управление на местно равнище в България.

    Препоръките ще бъдат официално представени пред представители на местната и държавната власт, общественици, граждански организации, политици и журналисти.