Омбудсман на Република България - Гиньо Ганев: Необходимо е държавата да се освободи от прекаления си централизъм

Инициативи, свързани с доброто управление

1 2 [3]
Добави във Facebook

Гиньо Ганев: Необходимо е държавата да се освободи от прекаления си централизъм

Гиньо Ганев: Необходимо е държавата да се освободи от прекаления си централизъм

Общественото обсъждане на препоръките на омбудсмана се състоя в Националния пресклуб на БТА в София

26 септември 2007 г.

    „Въпросът за децентрализацията на властта трябва да е основен приоритет на самата власт. Доброто управление изисква компетентна и човечна администрация’ – това заяви омбудсманът на Република България Гиньо Ганев по време на обществено обсъждане под надслов „Общината – управление на отговорността към хората”. По време на днешния форум участниците дискутираха върху изготвените от институцията препоръки към общините, централните власти, към политическите партии и гражданското общество за спазване на правата на гражданите, свързани с доброто управление, и за осъществяването на реална децентрализация на местната власт.

    „Докато всички говорят за финансовия аспект на децентрализацията и формирането на местни бюджети, никой не говори за липсата на необходимия манталитет на администрацията и за необходимостта от усилията на властта за установяването на реална децентрализация. Участието на гражданите във вземането на решения, отчетността и прозрачността на администрацията в нейните дейности са основните предпоставки за децентрализирана и ефективна местна власт. Необходимо е държавата да се освободи от прекаления си централизъм”, допълни още омбудсманът.

    Главният секретар на омбудсмана Борислав Цеков изтъкна, че изготвеният документ ще бъде матрицата, по която омбудсманът ще оценява дейността на местните администрации, от гледна точка на спазването на основните човешки и граждански права на хората. Тя съдържа основни критерии, които местната власт трябва да изпълни, за да предоставя добро административно обслужване на гражданите. Документът съдържа конкретни препоръки за оптимизиране на местната власт и на финансовото управление на общините към Общинските съвети, кметовете и общинските администрации.

    Директорът на дирекция „Жалби и сигнали на граждани” Росица Тоткова заяви, че гражданското участие във вземането на решения е уредено в Закона за местното управление по начин, който не гарантира неговото изпълнение. Има места, където общинските съветници е необходимо да бъдат убеждавани, че гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинските съвети. Такъв пример тя даде с Радомир, където едва след намесата на омбудсмана гражданите са били допуснати до общинските заседания.

    Борислав Цеков обърна внимание на факта, че съществува реална опасност децентрализацията да бъде в интерес на местните олигархии, вместо в интерес на гражданите. Затова предстоят срещи с новоизбраните кметове в страната за популяризиране на препоръките на омбудсмана, които да се превърнат в основен критерий за добро управление и основен приоритет в политиките на местната власт.

    „Общодържавната политика е обикновен аритметичен сбор от добри местни политики. Децентрализацията ще даде много възможности, въпросът е местните администрации да имат волята и капацитета да се възползват от тях” – заяви в заключение Гиньо Ганев.

    Документът „Правата на гражданите, местната власт и доброто управление. Препоръки на омбудсмана към общините” беше изготвен от екипа на обществения защитник и специален експертен съвет, сформиран от омбудсмана. Целта е да се систематизират и очертаят онези институционални, нормативни и практически мерки, изисквания и критерии, които са в основата на разбирането за добро управление на местно равнище в България.