Омбудсман на Република България - Гиньо Ганев: Всички кандидати трябва да се ангажират с препоръките на омбудсмана за доброто управление в общините

Инициативи, свързани с доброто управление

1 [2] 3
Добави във Facebook

Гиньо Ганев: Всички кандидати трябва да се ангажират с препоръките на омбудсмана за доброто управление в общините

Гиньо Ганев: Всички кандидати трябва да се ангажират с препоръките на омбудсмана за доброто управление в общините

Антония Първанова се ангажира пред омбудсмана Гиньо Ганев да се ръководи от препоръките му за добро управление и прозрачна администрация

23 октомври 2007 г.

    В началото на октомври омбудсманът на Република България Гиньо Ганев изпрати до всички основни политически партии, които участват в предстоящите на 28.10.2007 г. местни избори, своите препоръки за добро управление в общините, което зачита правата на гражданите. Целта бе заложените в този документ принципи и конкретни идеи да бъдат максимално популяризирани сред гражданското общество и политическите среди, като най-пряк път към тяхното осъществяване в интерес на местните общности.

    В този контекст, днес един от кандидатите за кмет на София – Антония Първанова, по своя инициатива, пое ясен обществен ангажимент пред софиянци, че ако бъде избрана ще съблюдава препоръките на омбудсмана. В своя среща с омбудсмана Гиньо Ганев тя се ангажира по-конкретно да осъществи политиките, които той препоръчва за по-широко гражданско участие, реално обществено обсъждане на проектобюджета на общината, ефикасно управление на общинската собственост и пр.

    „Надявам се, че и други кандидати от София и страната ще поемат такъв ангажимент. Не пред омбудсмана, а пред всички граждани”, подчерта Гиньо Ганев.