Омбудсман на Република България - Омбудсманът на среща с местните власти и новите кметове на общини в област Перник

Инициативи, свързани с доброто управление

1 [2] 3
Добави във Facebook

Омбудсманът на среща с местните власти и новите кметове на общини в област Перник

Омбудсманът на среща с местните власти и новите кметове на общини в област Перник

Омбудсманът Гиньо Ганев и новият кмет на Перник Росица Янакиева подписват съвместния Протокол

28 ноември 2007 г.

    Завърши регионалната конференция „Правата на гражданите, доброто управление и местната власт”, която институцията на омбудсмана на Република България организира в Перник.

    В конференцията взеха участие новоизбраните кметове на общини от областта, местни обществени посредници, териториалните структури на централната администрация в Перник, както и представители на неправителствени организации.

    "Нито местната, нито централната власт са достатъчно подготвени, за да посрещнат новите отговорности, пред които децентрализацията ги изправя. В този смисъл, целта на регионалната среща, организирани от институцията, е да бъдат обсъдени трудностите и проблемите, свързани с децентрализацията на властта, както и да бъде засилено взаимодействието между омбудсмана и общините за осъществяване на принципите на добро управление", коментира омбудсманът Гиньо Ганев.

    Омбудсманът и новият кмет на Перник Росица Янакиева подписаха Протокол за принципите на правото на добро управление на гражданите, който ще гарантира спазването на препоръките на обществения защитник за добри административни практики в местната власт.

    След конференцията институцията на омбудсмана откри временна приемна за граждани. Експертите на омбудсмана приеха и консултираха 19 граждани от община Перник и 1 гражданин от община Трън. Оплакванията на гражданите засягат предимно дейността на Топлофикация (4 оплаквания) и електроразпределителни дружества (2 оплаквания), пенсии (2 оплаквания), трудово-правни отношения (1 оплакване), социално подпомагане (1 оплакване), проблеми на собствеността (1 оплакване) и др. 4 от оплакванията са извън правомощията на омбудсмана, тъй като засягат правно-частни отношения.