Омбудсман на Република България - Започна реализацията на Проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт”

Инициативи, свързани с доброто управление

1 [2] 3
Добави във Facebook

Започна реализацията на Проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт”

София, 30 юли 2008 г.

Аналитичната и подготвителна дейност по реализацията на проекта на националния омбудсман „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт” започна с изготвянето на анализ за прилагането на препоръките на омбудсмана в общините.

През 2007 г. омбудсманът на Република България публикува Препоръки към общините за прилагане принципите на добро управление. Препоръките бяха представени и дискутирани на множество срещи из цялата страна. Целта на анализа на ситуацията в рамките на проекта ще бъде да се провери промяната в управлението в следствие на тези препоръки.

Създадената работна група от петима експерти (политилози, социолози, юристи) ще изготви въпросник, който през август ще бъде разпространен до всичките 264 общини на територията на България, областните администрации, както и до неправителствени организации. Попълнените и върнати въпросници ще бъдат анализирани от експерти в администрацията на омбудсмана.

Проектът „Прилагане на принципите на доброто управление в местната власт” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.