Омбудсман на Република България - Омбудсманът на Република България организира работна среща с местните обществени посредници

Инициативи, свързани с доброто управление

1 [2] 3
Добави във Facebook

Омбудсманът на Република България организира работна среща с местните обществени посредници

Омбудсманът на Република България организира работна среща с  местните обществени посредници

София, 9 септември 2008 г.

На 10 септември 2008 г. (сряда) от 11:00 ч. в заседателната зала в сградата на националния омбудсман на ул. „Джордж Вашингтон” № 22 омбудсманът Гиньо Ганев организира работна среща с местните обществени посредници в страната.

На срещата ще бъдат обсъдени конкретни идеи за тясно взаимодействие на националния омбудсман с местните обществени посредници. Целта е да се разгръща системата за граждански контрол върху местните власти с оглед прилагането на препоръките на националния омбудсман към общините.

Омбудсманът ще изгради и механизъм за мониторинг за спазване на принципите на добро управление с участието на представители на местните граждански организации, регионалните медии и общинските органи. Тези инициативи са част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта и се осъществяват в рамките на проекта на омбудсмана „Прилагане на принципите на добро управление в местната власт”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.