Омбудсман на Република България - Омбудсманът обяви основните политики на институцията за 2007 година

Инициативи, свързани с доброто управление

1 2 [3]
Добави във Facebook

Омбудсманът обяви основните политики на институцията за 2007 година

Омбудсманът обяви основните политики на институцията за 2007 година

Част от участниците в работната среща-закуска в столичния хотел "България"

18 януари 2007 г.

    Правото на добро управление на всички граждани и защитата на правата на децата ще бъдат сред основните приоритети в дейността на омбудсмана на Република България през настоящата 2007 година. Това обяви Гиньо Ганев на работна среща с представители на медиите.

    Цялостната политика на институцията на омбудсмана се подчинява на усилията за утвърждаване и зачитане на правото на добро управление като основно право на всеки гражданин и като задължение на държавата и нейните органи.

    Омбудсманът ще има активна позиция, произтичаща както от неговата работа по индивидуални жалби и сигнали на граждани, така и от проверките по негова собствена инициатива. Той ще осъществява граждански контрол и ще оценява дейността на всички институции и техните администрации през призмата на основните критерии за добро управление, изведени в редица документи и актове на Съвета на Европа, Европейския съюз, ООН и международните финансови институции.

    Институцията на омбудсмана ще обърне особено внимание на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на детето с акцент върху спазването на принципа за най-добрия интерес на детето, ограничаването на сегрегацията на деца; осиновяването от гледна точка на правото на всяко дете да расте в пълноценна и хармонична семейна среда; ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация, както и спазването на правата на децата в специализираните институции.

    „Омбудсманът на Република България подчинява цялата си дейност на принципното разбиране, че политиката на добро управление означава власт на правата на човека. Те са изкачени до ранга на най-висшата ценност в модерния свят и никакво посегателство върху тях не е допустимо. Дълг на всяка администрация е да зачита и да гарантира човешките права. А на омбудсмана - да се противопоставя на нехайната и лоша администрация, което значи - на лошото управление”, заяви Гиньо Ганев по време на дискусията.

    Сред другите приоритети на институцията за настоящата година са прозрачността и достъпът на обществеността до законодателния процес, насърчаването на толерантността и защитата на правата на потребителите. Институцията на омбудсмана ще използва целия капацитет, с който разполага и за подобряване на административното обслужване и достъпа до информация от публичните институции, за защита на правата на гражданите в областта на социалното подпомагане и за защита на правата на хората с увреждания.

    Със своята взискателност омбудсманът ще брани обществения интерес в съчетание с индивидуалните права на гражданите, които трябва да бъдат зачитани от една компетентна и човечна администрация в цялата нейна йерархия, включително в областта на обществените услуги (топлофикация, електроснабдяване и пр.). Това той ще прави с убеждението, че неговото въздействие върху управлението не произтича толкова от буквата на законовите му правомощия, колкото от силата на справедливото обществено мнение, на което той е носител.

    Гиньо Ганев обяви, че учредява годишни награди за журналисти, които със своите средства допринасят за разобличаването и премахването на прояви на лоша администрация. Наградите ще се връчват ежегодно на 10 декември – Международен ден на правата на човека.

    Пълния текст с основните политики на институцията за 2007 г. можете да прочетете ТУК.