Омбудсман на Република България - Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия „Между свободата и подчинението. Правото на добро управление и добра администрация”

Инициативи, свързани с доброто управление

1 2 [3]
Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев организира дискусия „Между свободата и подчинението. Правото на добро управление и добра администрация”

13 март 2007 г.    На 14 март 2007 г., от 14.00 ч. в Гранд хотел „София” омбудсманът на република България Гиньо Ганев организира дискусионен ракурс „Между свободата и подчинението. Правото на добро управление и добра администрация”. С тази дискусия се поставя началото на серия от прояви под егидата на омбудсмана, насочени към утвърждаване на правото на всеки гражданин на добро управление и добра администрация като обществена норма в България, в рамките на които ще се поставят на обсъждане и идеите за включването на това в право в Конституцията.

    В дебата ще участват министри, политолози, анализатори, юристи, представители на държавната администрация, на граждански, работодателски и синдикални организации и общественици. Сред тях са: вицепремиерът Ивайло Калфин, министърът на държавната администрация Николай Василев, проф. Петър-Емил Митев, проф. Георги Марков; юристите Иван Груйкин, Емил Георгиев, Димитър Гочев и др. Основни тези ще представят и Борислав Цеков, главен секрета на националния омбудсман и проф. Тодор Танев, преподавател по публична администрация в Софийския университет.

    На дискусията ще присъства и Мишел Тоб - координатор на Световната коалиция срещу смъртното наказание

    Правото на добро управление и добра администрация е залегнало в чл. 41 от Хартата за основните права на ЕС, както и в Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приет от Европейския парламент.

    Основните критерии за добро управление и добра администрация, са изведени в редица документи и актове на Съвета на Европа, Европейския съюз, ООН и международните финансови институции. Тези критерии, адаптирани българската обществена и институционална среда са основни предпоставки за формирането на една компетентна и човечна администрация, работеща в услуга на гражданите и защитаваща обществения интерес.