Омбудсман на Република България - Омбудсманът организира конференция на тема „Правото на добро управление - отвъд пожеланията и декларациите"

Инициативи, свързани с доброто управление

1 2 [3]
Добави във Facebook

Омбудсманът организира конференция на тема „Правото на добро управление - отвъд пожеланията и декларациите"

Омбудсманът организира конференция на тема „Правото на добро управление - отвъд пожеланията и декларациите"

Предишният форум по темата "добро управление" събра повече от 100 експерти, политици и общественици

28 май 2007 г.

    Омбудсманът на Република България ще организира конференция на тема „Правото на добро управление - отвъд пожеланията и декларациите. Децентрализация, прозрачност, отчетност”. На форума, който ще се проведе на 29 май в зала 6 на НДК от 13.00 ч., ще бъдат представени редица акценти в годишният доклад на институцията, внесен в Народното събрание.

    Участие в срещата ще вземат представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, на неправителствени организации и синдикални структури, кметове и областни управители, социолози, политолози, юристи и др. Дискусията по трите основни акцента в дневния ред ще засегне съответно ползите и отговорностите, които децентрализацията предоставя и изисква от представителите на местната власт; предпоставките за ефикасна антикорупционна политика и контрола върху администрацията на съдебната власт.

    Ще бъдат представени и данни от социологически проучвания на „Ноема” „Сова-Харис”, които ще запознаят присъстващите с обществените нагласи спрямо трите основни акцента, както и с мнението за институцията на омбудсмана и нейната дейност.

    Форумът на 29 май е своеобразно продължение на срещата, която омбудсманът организира в средата на март в София под надслов „Между свободата и подчинението. Правото на добро управление и добра администрация”. В рамките на тази предишна конференция водещи български общественици, политици, социолози и експерти дискутираха за правото на добро управление, което след приемането на страната ни в Европейския съюз трябва да залегне сред основните права на всеки български гражданин.