Омбудсман на Република България - График на посещенията на Националния превантивен механизъм за 2012 г.

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Национален превантивен механизъм

1 2 [3] 4
Добави във Facebook

График на посещенията на Националния превантивен механизъм за 2012 г.

 

І. Държавни психиатрични клиники, психиатрични отделения, домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост
 
Месец юли – област Пазарджик
 
03.07.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Батак
04.07.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителски грижи, от 7 до 18/20 години,
гр.Брацигово
05.07.2012 г. –       Държавна психиатрична болница, гр. Пазарджик
17.07.2012 г. – Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години,
гр. Пазарджик
18.07.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Славовица,                          
общ. Септември
Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години, гр. Ветрен
19.07.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителски грижи, от 7 до 18/20 години,
гр.Панагюрище
 
Месец септември – област Враца
 
03.09.2012 г.      Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,с. Бутан                                          
04.09.2012 г.       Дом за деца с увреждания, с. Търнава, общ. Бяла Слатина
05.09.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години
ДДЛРГ „Цвятко Сълковски”, с. Борован
гр. Роман
Дом за деца с увреждания, гр. Мездра
19.09.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,с. Три кладенци                 
Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години, гр.Враца
20.09.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Враца
Областен психиатричен диспансер,
„ОДПЗС – Враца”,Враца
 
Месец октомври – област Благоевград
 
02.10.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
с. Първомай, общ. Петрич
03.10.2012 г. – Дом за деца с увреждания, с. Петрово, общ. Сандански
Дом за възрастни хора с психични разстройства,с. Раздол,
общ. Струмяни
04.10.2012 г.      Дом за възрастни хора с деменция,с. Падеш, общ.Благоевград
16.10.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр.Благоевград
Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години,
гр. Благоевград
17.10.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. ГоцеДелчев
18.10.2012 г. –      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Якоруда
 
Месец ноември област Пловдив
 
30.10.2012 г.      Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Джурково,                           общ. Лъки
31.10.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години, общ. Асеновград, ДДЛРГ „Гергана” с. Нареченски бани
Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Асеновград
01.11.2012 г. –       УМБАЛ „Св. Георги” – гр. Пловдив
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Пловдив
13.11.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години, Брезово, ДДЛРГ с. Зелениково
14.11.2012 г.      Дом за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 години,
гр.Пловдив
Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
гр. Пловдив, бул.Марица № 142
15.11.2012 г.      Домове за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години, гр. Пловдив,ул. „Асен Златаров” № 29
и гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 11
27.11.2012 г.      Дом за възрастни хора с деменция, с. Горна махала,
общ. Калояново
28.11.2012 г. –       Дом за възрастни хора с умствена изостаналост,
гр. Баня, общ. Карлово
29.11.2012 г.      Домове за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години, гр. Калофер, общ. Карлово
 
Месец декември област София
 
11.12.2012 г. –       Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 6 години,
ДДЛРГ „Надежда”, с. Гурково, общ. Ботевград
12.12.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
                  с. Разлив, общ. Правец
13.12.2012 г.      Дом за деца с увреждания, с. Видраре, общ. Правец
14.12.2012 г.      Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 7 до 18/20 години,
                  с. Доганово, общ. Елин Пелин
 
 
 
ІІ. Места за задържане в Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи
 
09-13.07.2012 г.      Затвор – гр. Враца, общежитие от открит тип към затвора
Арест – гр. Монтана
Арест – гр. Лом

Арест – гр. Враца

Арест – гр. Оряхово
Арест – гр. Видин

23-27.07.2012 г.      Затвор – гр. Белене
Затворническо общежитие (ЗО) „Плевен”
Затворническо общежитие „Вит”
Арест – гр. Свищов

Арест – гр. Плевен

30.07-03.08.2012 г.     Затвор – гр. Ловеч
Затворническо общежитие „Атлант” – гр. Троян
Затворническо общежитие „Полигона” – гр. Ловеч
Затворническо общежитие „Велико Търново”
Арест – гр. Ловеч

Арест – гр. Габрово

Арест – гр. Велико Търново

13-16.08.2012 г.      Арест – гр. Разград
            Арест – гр. Русе
            Арест – гр. Силистра

Арест – гр. Търговище

Арест – гр. Попово

Арест – гр. Шумен

10-14.09.2012 г.     Затвор – гр. Сливен
                                   Затворническо общежитие „Сливен”
                                   Затворническо общежитие „Рамануша”
Арест – гр. Сливен

Арест – гр. Ямбол

Арест – гр. Елхово

Арест – гр. Хасково
Арест – гр. Свиленград

Арест – гр. Кърджали

ЗО от закрит тип „Черна гора”

ЗО от открит тип „Стара Загора”
ЗО от открит тип „Гълъбово”
Арест – гр. Стара Загора
Арест – гр. Казанлък

08-10.10.2012 г. –     Затвор – гр. Пловдив
ЗО „Хеброс”
ЗО „Смолян”
Арест – гр. Пловдив
Арест – гр. Смолян
 
22-26.10.2012 г. –     Затвор – гр. Бобов дол
ЗО „Самораново” 

Арест – гр. Кюстендил

Арест – гр. Дупница

Арест – гр. Благоевград
Арест – гр. Сандански
Арест – гр. Петрич

Арест – гр. Разлог

05-08.11.2012 г. Арест – гр. Добрич
Арест – гр. Балчик

Арест – гр. Варна

Арест – гр. Бургас

Затвор – гр. Варна
Затворническо общежитие „Варна”
Затворническо общежитие „Разделна”

Затвор – гр. Бургас
Затворническо общежитие „Строител”
ЗО „Житарово”
Проект за ЗО в Дебелт
 
ЗО „Пазарджик”
ЗО „Средна гора”
Арест – гр. Пазарджик

03-07.12.2012 г. Арест – гр. Перник

Места за задържане и конвоиране в съдебни сгради
в съдебен окръг Перник
Окръжен и Районен съд – Перник
Районен съд – Радомир
Районен съд – Трън
Районен съд – Брезник
Първо районно управление „Полиция” – Перник
Второ районно управление „Полиция” – Перник
Районно управление „Полиция” – Радомир
Районно управление „Полиция” – Брезник
Районно управление „Полиция” – Трън
 
Места за задържане и конвоиране в Софийския апелативен съд, Софийския окръжен съд, Софийския градски съд, Военно-апелативния съд, Военния съд, Софийския районен съд и специализираните наказателни съдилища