Омбудсманът Мая Манолова с приемна в гр. Горна Оряховица и лекция във ВТУ

Днес, 20 ноември 2018 г., омбудсманът Мая Манолова ще даде приемна в гр. Горна Оряховица от 11.30 ч. в сградата на Общината. Гражданите могат да споделят проблемите си на място, без предварително записване. От 14.00 часа по покана на Дипломатически клуб „Имхотеп“ тя ще изнесе лекция в зала „Европа“ в Ректората на Великотърновския университет на т

виж повече >

Национален превантивен механизъм

1 [2] 3 4
Добави във Facebook

Доклад на омбудсмана за дейността му през 2014 г. като Национален превантивен механизъм

гр. София, 16 февруари 2015  г.

 
През последните две години и половина омбудсманът на Република България като Национален превантивен механизъм (НПМ) успя да създаде вътрешна структура, която има капацитет ефективно да идентифицира рисковете, които могат да доведат до нарушаване на правата на човека, включващи изтезания или друго жестоко и нечовешко отношение или наказание, както и да реагира адекватно на предизвикателствата чрез реализиране на конкретни мерки, включващи отправяне на препоръки, даване на становища и предприемане на инициативи за изменения на съществуващите административни практики и правни решения.

Това е третият годишен доклад на омбудсмана на Република България като НПМ. Той съдържа обобщение на дейността на НПМ през 2014 г., анализ на условията в проверяваните обекти, изводи и препоръки за преодоляване на недостатъците в местата за лишаване от свобода, които са били посетени от НПМ през 2014 г. Докладът съдържа също и възможни решения на констатираните проблеми чрез изменения в нормативната среда. 

През 2014 г. бюджетът на институцията беше намален с 420 хил. лв., което силно затрудни и ограничи изпълнението на дейността на омбудсмана като Национален превантивен механизъм. Въпреки това съкращение НПМ продължи да изпълнява своите функции съгласно Закона за омбудсмана и Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Основна част от проверките през 2014 г. са тематични и насочени към вече инспектирани през 2012 и 2013 г. места, които НПМ определя като проблемни в своите доклади. Съдържанието на доклада е насочено както към органите на властта в Република България, отговорни за местата, посещавани от НПМ, така и към международните организации, осъществяващи дейност, свързана със защита на лицата, лишени от свобода, неправителствения сектор и всички, ангажирани професионално със защитата на правата на тези хора.

 


КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Документи: