Омбудсманът Мая Манолова призова депутатите да не допускат рецидив при нарушаването на изборни права

Омбудсманът Мая Манолова изпрати днес в Народното събрание отворено писмо, в което призовава депутатите да не допускат поредно неспазване на разпоредбите от Изборния кодекс, в частта за машинното и електронното дистанционно гласуване.

виж повече >

Национален превантивен механизъм

1 [2] 3 4
Добави във Facebook

Доклад на омбудсмана за дейността му през 2015 г. като Национален превантивен механизъм                                                        гр. София, 15 февруари 2016г.

Основната роля на омбудсмана като Национален превантивен механизъм (НПМ) е противодействието на изтезанията и другите форми на жестоко, унизително и нечовешко отнасяне в местата за лишаване от свобода. Справянето с този проблем предполага не само индивидуална отговорност, чрез налагане на ефективни санкции на извършителите на тези деяния, но и ефективна намеса от страна на институциите, както и отговорност на обществото за предприемане на адекватни мерки за изкореняването им.


Зачитането на правата на човека, там където те са нарушавани, е мисия. Националният превантивен механизъм изпълнява своята мисия, чрез осъществяване на непрекъснат и независим мониторинг на местата за лишаване от свобода, определяйки потенциалните рискове от изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне. Тази мисия се реализира и чрез публичното оповестяване на случаи, в които са налице нарушения на правата на човека.


В изпълнение на този ангажимент, представям на Вашето внимание четвъртия годишен доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм. И този доклад няма само отчетен характер. В съдържанието му е включено обобщение на извършените проверки, анализ на проблемите в инспектираните места и оценка на състоянието на правата на човека в тях. Откорени са конкретни препоръки. Документът съдържа и оценка на предприетите действия от страна на отговорните държавни институции по направените от НПМ  препоръки.


Съдържанието на доклада е насочено както към институциите в Република България,  така и към международните организации, осъществяващи дейност, свързана със защита на лицата, лишени от свобода, неправителствения сектор и всички, ангажирани професионално със защитата на правата на тези хора.


Наличето на напредък в някои от областите на наблюдение, в резултат на препоръките на омбудсмана, показва смисъла от осъществяването на това наблюдение, както и ефекта от сътрудничеството между институциите. Обединените усилия осигуряват по-добри възможности за постигане на целите на международното и националното законодателство, както и практиките по тяхното прилагане.


 


МАЯ МАНОЛОВА


ОМБУДСМАН НА


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Документи:

Доклад 2015г.