Омбудсман на Република България - Кариерите в Студена са конкретен пример за лоша администрация, липса на контрол и несъгласуваност в действията на държавните органи

Омбудсманът Мая Манолова с гореща телефонна линия за потърпевшите от фалита на ЗК „Олимпик“

Омбудсманът Мая Манолова изпрати препоръка до Комисията за финансов надзор /КНФ/ и Главна дирекция „Национална полиция“ /ГДНП/ към МВР да предприемат незабавни действия по казуса на близо 250 000 български граждани, чиито автомобили остават без задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, заради фалита на кипърската застрахователна компания „Олимпик“.

виж повече >

Новини

« 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] »
Добави във Facebook

Кариерите в Студена са конкретен пример за лоша администрация, липса на контрол и несъгласуваност в действията на държавните органи

04 септември 2007 г.


    Лоша администрация, липса на контрол и пропуски в нормативната база са основните критики на омбудсмана след приключилата проверка на институцията в кариерите за инертни материали в пернишкото село „Студена”. Това стана ясно на проведената днес пресконференция, на която общественият защитник публично оповести официалното становище на институцията относно обстановката в района.

    Омбудсманът беше сезиран от гражданския комитет „Да спасим село Студена”, според който действащите законни и незаконни кариери в района са увредили трайно околната среда и съществува опасност от нарушаване на водоснабдяването и появата на свлачища. Омбудсманът намира за справедливи протестите на гражданския комитет относно увредената околна среда и съществуващата опасност за здравето на местното население и призовава всички държавни институции да се съобразят с исканията на жителите на селото. Той поиска от министър-председателя да бъде наложен мораториум върху предоставянето на нови концесии в района на с.Студена.

    В становището на омбудсмана се правят следните констатации:

- Само две търговски дружества имат законово основание за извършване на добивна дейност - „СК 13 пътстройкомплект” АД и „АМ Хемус” АД клон Дупница. Останалите дружества са добивали незаконно години наред и едва след съвместната намеса на омбудсмана, ОДП Перник и останалите институции, ангажирани със случая, са преустановили дейността си;
- Практика е да се предоставя концесия без извършена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както изисква чл. 82,ал.2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и Закона за опазване на околната среда (раздел III);
- Има случаи, в които титулярите на търговски открития за дадено находище са извършвали миннодобивни работи преди да са получили концесия.
- Липсва съгласуваност в действията на различните държавни органи в процеса на предоставяне на концесии и осъществяване на контрол върху добива на подземните богатства;
- В законодателството не е предвиден механизъм за последващо възстановяване на околната среда при констатиран незаконен добив. Това води до невъзможност да се търси отговорност от нарушителите и концесионерите за рекултивация на увредената околна среда.

    Омбудсманът препоръчва на министър-председателя да се приеме стратегия за развитие на миннодобивния отрасъл. Националният обществен защитник се обръща към премиера и с конкретни предложения за промени в Закона за подземните богатства и Закона за концесиите.

    Омбудсманът отправя препоръки към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да преустанови незабавно практиката да предоставя концесии, без да е проведена процедура по ОВОС, съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ). Необходимо е извършването на проверка по изпълнение на концесионните договори, като се ревизира състоянието на запасите в находището към настоящия момент.

    В своето становище националният защитник настоява Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да извърши оценка на вредните въздействия за района, да осъществява постоянен контрол за рационално и екологично изземване на подземни богатства и да сигнализира органите на прокуратурата при установен незаконен добив.

    „Омбудсманът оценява като проява на лоша администрация липсата на координация в действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на околната среда и водите в целия процес на разрешаване и контрол на добива на подземни богатства, нееднозначното прилагане на законодателството, проявите на слабост при прилагане на нормативната уредба за защита на околната среда и гарантиране на спазването на законите” – се заключава в становището на обществения защитник.