Омбудсманът Мая Манолова набира продукти за пенсионери в столична верига

В събота, 24 март 2018 г., омбудсманът Мая Манолова ще приканва столичани да купят и дарят хранителни продукти за възрастни хора, които няма да получат надбавка върху великденските си пенсии. Акцията на Манолова, наречена „Купи и сподели“ е част от Националната кампания „Великден за всеки – дари празник на баба и дядо“, която се организира за трета

виж повече >

Новини

« 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] »
Добави във Facebook

Гиньо Ганев и ръководителят на Делегацията на Европейската комисия у нас Майкъл Хъмфрис се договориха за взаимодействие срещу корупцията и лошата администрация

София, 17 ноември 2006 г.

    Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев прие днес новоназначения ръководител на Делегацията на Европейската комисия за България Майкъл Хъмфрис. Посланик Хъмфрис представи мисията на своя мандат и очерта очакванията си към институцията на омбудсмана за неизменна подкрепа в прилагането на европейското законодателство в областта на защита правата на човека от лоши практики на общинската и държавни администрации.

    От своя страна, националният омбудсман представи дейността на институцията в светлината на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Европейския съюз и в изпълнение на Стратегията на правителството за прозрачност, превенция и противодействие на корупцията. Чрез посланик Хъмфрис, г-н Ганев благодари за високата оценка, дадена от Европейската комисия за дейността на новата за страната ни институция в доклада за готовността на България за присъединяване към Европейския съюз.

    Посланик Хъмфрис беше запознат и с инициативата на националния омбудсман за осъществените регионални срещи с местните администрации и териториални органи на държавната администрация в четири от шестте региона за икономическо планиране, на които бяха разяснени вътрешно-административните правила за съобразяване с препоръките на омбудсмана в името на защита на правата на гражданите.

    Гиньо Ганев запозна посланика и с изнесените приемни за жалби и сигнали на граждани от лоша административна практика за областите Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Хасково, Благоевград, Перник, Кюстендил, София-град и София област, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Русе, Габрово, Велико Търново. При регистрирани над 2 700 жалби и сигнали на граждани, 40% от проверките са приключили, като упрекнатите администрации са подобрили своето обслужване към гражданите или са отменили неправомерно издадените административни актове.

    Участниците в срещата обсъдиха предстоящото в края на месеца посещение на европейския омбудсман Никифорос Диамандурос в София, което има за цел да окуражи усилията на националния омбудсман и местните обществени посредници в борбата им срещу корупцията и проявите на лоша администрация.