Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблеми на гражданите при формирането на сметки за вода

По повод множеството жалби от потребители на ВиК услуги Омбудсманът Мая Манолова свиква широка обществена дискусия по проблемите на гражданите, свързани с начисляването на разход вода „общо потребление“ в сгради-етажна собственост.

виж повече >

Новини

« 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] »
Добави във Facebook

Дейността на българския омбудсман бе посочена за пример на Балканите

Дейността на българския омбудсман бе посочена за пример на Балканите

Македонският омбудсман Иджет Мемети, Росица Тоткова и Метин Казак

София,21 ноември 2006 г.

    Българският омбудсман Гиньо Ганев и неговият екип могат да бъдат сочени за пример пред колегите си от Балканите. Това заяви македонският омбудсман Иджет Мемети след специализираната конференция в Скопие, на която взеха участие представители на институцията омбудсман от Македония, Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Черна гора, Сърбия и Словения. Двудневният форум в столицата на Република Македония се организира от омбудсмана на западната ни съседка по проект „TAIEX” на Европейския съюз.

    Представителите на българската институция Метин Казак, (зам.-омбудсман) и Росица Тоткова (директор на дирекция „Жалби и сигнали”) участваха в пленарните заседания по няколко от панелите на конференцията, посветени на отношенията между омбудсмана и правосъдието, компетенциите на омбудсмана с оглед на международните стандарти и сътрудничествата на омбудсмана с парламента и с неправителствените организации. Освен това, двамата изнесоха доклади на тема „Ефикасното сътрудничество между омбудсмана и администрацията – отражение на равнището на реализираните човешки права и свободи”, „Обществената критика – инструмент за ефикасното осъществяване на омбудсманските функции” и „Прозрачната администрация – ключов момент за бързото откриване и премахване на различни форми на дискриминация”.

    Пред участниците в конференцията бяха представени широките обществени обсъждания на българския омбудсман Гиньо Ганев по няколко основни теми: превишаването на служебните полицейски правомощия по случая „Чората”, приемането на общ устройствен план на София, некачествените обществени услуги със заробващи договори по случая „Топлофикация”, бездействието и корупцията в общинската администрация при осъществяване на дейностите сметосъбиране и сметопреработване в столицата, както и законодателните инициативи на българския омбудсман по повод изразеното обществено мнение и гражданска воля.

    Участниците в международния форум бяха запознати и с практиката на изнесените в регионите временни приемни на омбудсмана Гиньо Ганев и екипа му, която дава по-голям кураж на гражданите да опознаят и да потърсят защита на правата и свободите си в случаи на нехайна и лоша администрация, както и да се противопоставят на проявите на корупция.