Омбудсманът Мая Манолова изнесе лекция за борба с корупцията пред студенти от УНСС

„За мен е чест да бъда един от първите лектори в Антикорупционната академия. Днешната дата е знакова – 10 декември е Международен ден за правата на човека, а вчера – 9 декември, бе Световен ден за борба с корупцията. Съвпадението на тези две дати ме изправя пред предизвикателството да направя връзка между борбата и противодействието на корупцията и

виж повече >

Новини

« 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] »
Добави във Facebook

Рекорден брой граждани са се обърнали към омбудсмана през януари

Рекорден брой граждани са се обърнали към омбудсмана през януари

Приемната на омбудсмана е била посетена от близо 4 000 души

05 февруари 2007 г.

    За месец януари 2007 г. в институцията на омбудсмана на Република България са постъпили 325 жалби или с 36,5% повече от средномесечно подаваните за 2006 г. 209 жалби.

    Откакто е открита на 05.01.2006 г., постоянната приемна на омбудсмана на столичната ул. „Раковска” 155 е посетена от 3 937 граждани, а 3 982 са се обадили по телефона. Лично са подадени 1 144 жалби, а 2 339 граждани са консултирани.

    За изминалия месец януари 2007 г. приемната е посетена от 410 граждани, което е с 25% повече от средномесечния брой за 2006 г. (328 посетители). По телефона са се обадили 494 граждани, лично са подадени 110 жалби, а 292 граждани са консултирани.

    Общият брой на постъпилите жалби и сигнали до омбудсмана към 31 януари 2007 г. е 3 389, в това число 558 жалби, подадени през 2005 г., и 2 506 – през 2006 г.

    Според предмета на оплакването, подадените от началото на 2007 г. жалби се разпределят в следните категории:
• проблеми със собствеността, включително териториалното и селищно устройство и възстановяването на земеделските земи и гори – 29%,
от тях:
    - 40.7% свързани с ТСУ;
    - 38. 2% свързани с възстановяването на земи.
• социални дейности, включително обществено осигуряване и обезщетения, трудови права и заетост, права на хора с увреждания; социално подпомагане – 17.5%,
от тях:
    - 49% свързани със социалното осигуряване;
    - 40.8% свързани с трудовите права и заетост;
    - 10% свързани с проблеми на хора с увреждания.
• предоставяне на обществени услуги – 22.8%,
от тях:
    - 57.8% свързани с топлоснабдяването;
    - 12.5% свързани с ВиК;
    - 11% свързани с електроснабдяването.
• административно обслужване – 4.6 %;
• обществен ред и сигурност – 2.5 %;
• здравеопазване - 2.8 %;
• неизпълнени съдебни решения – 2.1%
• други – 18.7 %.

    Анализът на жалбите и сигналите според предмета на оплакването показва, че най-голямото увеличение е на жалбите, свързани с предоставянето на обществените услуги, преди всичко с топлоснабдяването – с 90% спрямо средногодишните данни. Увеличение с 14% през м. януари има и по въпросите на социалните дейности, а сигналите около проблемите със собствеността на гражданите са намалели в сравнение с миналогодишния брой.