Омбудсманът Мая Манолова прие 8-членна делегация на КПИ, която проверява условията за мигранти у нас

„Вашето посещение е точно навреме, даже, като се замисля, когато и да дойдете ще е навреме, защото проблемите с правата на гражданите в местата за задържане и лишаване от свобода не свършват и за съжаления тенденцията отчетливо не е в положителна насока.“ Така омбудсманът Мая Манолова посрещна в институцията 8-членната делегация на Европейския коми

виж повече >

Новини

« 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] »
Добави във Facebook

Премиерът Станишев изрази благодарност към националния омбудсман за отправените от него препоръки по прилагането на закона за обществените поръчки от държавните институции

Премиерът Станишев изрази благодарност към националния омбудсман за отправените от него препоръки по прилагането на закона за обществените поръчки от държавните институции

Премиерът Сергей Станишев и омбудсманът Гиньо Ганев

05 февруари 2007 г.

    В писмо до омбудсмана на Република България Гиньо Ганев министър-председателят Сергей Станишев изразява благодарност за становището и отправените от омбудсмана препоръки, свързани с прилагането на Закона за обществените поръчки от държавните ведомства.

    „Във връзка с изразената от Вас загриженост по отношение на постъпил сигнал от Съюза за стопанска инициатива за допуснати нарушения по Закона за обществените поръчки при избора на екип от експерти за извършване на наблюдение на изпълнението на Договора за концесия, сключен между Столична община и „Софийска вода” АД, и извършената проверка, бих искал да Ви уверя, че споделям напълно Вашите виждания за подобряване на механизма за извършване на услуги за осъществяване на контрол по изпълнение на договори, които засягат широки обществени интереси”, се казва в писмото на премиера Станишев до националния омбудсман.

    Подчертава се още, че през 2006 г. правителството е предприело редица мерки, които да подобрят реда и процедурите при разходване на обществените средства при спазване на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на стопанските субекти.

    Припомняме, че през януари 2007 г., след задълбочена проверка, омбудсманът констатира множество пропуски и неточности в процедурата за предоставяне на обществена поръчка при избор на екип на „Омонит” ООД. На тази основа и с оглед избягване на незаконосъобразни действия на държавната администрация в процедурите по предоставяне на обществени поръчки омбудсманът отправи следните препоръки до държавните органи:

    1. В случаи на предоставени концесии и желание част от дейностите да бъдат изпълнени чрез подизпълнители следва договорите с външни ескперти и специалисти да се сключват след провеждане на процедури по обществени поръчки при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки (вкл. и ограниченията на чл. 4 и чл. 12, ал. 1, ЗОП) от всички разпоредители с бюджетни средства (министерства, агенции, общини).

    2. Да се планира провеждане на одит от Сметната палата и Агенцията за финансова инспекция на разходването на държавни средства от общински дружества с държавно участие и на провежданите от тях търгове и процедури за възлагане на обществени поръчки.

    3. Да се извърши одит от Сметната палата и Агенцията за финансова инспекция на избора на подизпълнители и провеждане на законово изискваните процедури за това.