Омбудсманът Мая Манолова отчете 3 години на поста с Бяла книга на проблемите

С Бяла книга на „висящите проблеми“ на гражданите днес омбудсманът Мая Манолова отчете три години от встъпването си на поста.

виж повече >

Новини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Омбудсманът Мая Манолова се срещна с 30 жители на с. Ъглен, които протестират срещу кариера за добив на варовик

Омбудсманът Мая Манолова се срещна с 30 жители на с. Ъглен, които протестират срещу кариера за добив на варовик
19 май 2017 г.

   Омбудсманът Мая Манолова прие 30 души от инициативния комитет на с. Ъглен, които се обърнаха към нея във връзка с работата на кариера за добив на варовици и скалнооблицовъчни материали в землището на тяхното населено място.

 

       Хората не желаят кариерата в тяхното село и са категорични, че няма да допуснат тя да бъде изградена в близост до домовете им, защото по думите им, тя ще застраши здравето, туризма и екологичното равновесие в района.

     „Тежкотоварните камиони ще разрушат къщите ни, водопроводната и архитектурната мрежа, не само в нашето, но  и в съседните села“, обясниха хората.




     В жалбата, която написаха до омбудсмана след срещата те изтъкват, че:„безконтролните взривове върху повече от 140 декара площ и запрашаването ще отровят въздуха, а заустването на реката ще унищожи, рибата, дивеча, птиците и растителността. Уникалните природни места и редките растителни и животински видове  ще бъдат безвъзвратно изгубени, а бъдещето компрометирано за поколенията напред“.


     На срещата с омбудсмана хората бяха категорични, че извършването на добивните и преработвателни дейности не са от обществен интерес, а обслужват само този, на инвеститора.


     „Може да разчитате на моята подкрепа. Ще изискаме от министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов да предостави резултатите от възложената от него проверка в РИОСВ и Басейновата дирекция в гр. Плевен“, каза омбудсманът Мая Манолова и обеща в най-скоро време да посети с. Ъглен и да се запознае на място с проблемите на хората.